Husholdningsrenovasjon - Senja avfall

Det er kommunen som har ansvar for avfallshåndtering fra husstander og fritidsboliger. Det gjør vi gjennom det interkommunale selskapet, Senja Avfall IKS, som driver avfallshåndteringen i Senja kommune.

I tillegg til periodisk tømming av avfallsdunker, kan alle levere avfall på Senja Avfalls grovavfallsmottak, gjenvinningsstasjoner, returstasjoner og miljøstasjoner. Enkelte typer avfall er gebyrbelagt. 

Mer informasjon om din renovasjon, finner du på Senja avfall sin hjemmeside.

Tømmekalender

Tømming av søppeldunker for restavfall, papir og plastsekker skjer i hovedsak hver 14. dag.

På Senja Avfalls nettsider finner du oppdatert tømmekalender, og kan også melde deg på gratis SMS-varsling om tømming. Her er oversikt over returpunkter, gjenvinningsstasjoner og sorteringsguide

Mobilapp 

Det er også mulig å laste ned mobilappen Min renovasjon på Apple eller Min renovasjon på Google Play, for å få varsel om tømming og annen informasjon fra Senja Avfall.

Fritidsrenovasjon

For håndtering av avfall fra fritidsboliger er det foreløpig ulike løsninger i kommunen. 

For området som utgjør tidligere Lenvik kommune, skjer fritidsrenovasjon med utdelte hyttesekker.

Disse sekkene deles ut på 

  • Servicetorget på rådhuset på Finnsnes
  • Best-stasjonen på Silsand
  • Joker-butikken på Gibostad og i Botnhamn
  • Coop Marked i Rossfjordstraumen
  • Senja Avfalls anlegg i Botnhågen. 

Det trengs ikke utleveringsbevis som tidligere, for å få sekker utdelt. 

I andre deler av kommunen leveres avfall i hyttecontainere. Oversikt over containere/returpunkter i kommunen, finner du på Senja Avfalls kartløsning.

Gebyr og fritak

Alle som har eiendom med bygninger registrert som bolig, våningshus eller fritidsbolig, er i utgangspunktet pålagt å ha en godkjent renovasjonsordning.

Om helårsboligen ikke benyttes, er det mulig å søke om fritak fra gebyret for renovasjon elektronisk, på dette skjemaet.

Eiere av fritidsboliger har som hovedregel ikke mulighet for å søke om fritak for renovasjonsgebyr for fritidsboligen. For eventuell individuell vurdering av dette, må du ta kontakt med kommunen. 

Oversikt over betalingssatser- og gebyrregulativ i Senja kommune.

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister, og inneholder blant annet en oversikt over hvilke bygg som står på den enkelte eiendommen.

Bygningstypen vil i utgangspunktet avgjøre hvilke kommunaltekniske gebyrer som knyttes til eiendommen - deriblant renovasjon. Om du vil endre denne, kan du  klikke på denne lenken, vedr. krav om endring av bygningstype i Matrikkelen, for Senja kommune (PDF, 75 kB)

Kontaktinformasjon