Renhold av kommunale bygg

Våre 57 meget dyktige renholdere/renholdsoperatører i Renholdsavdelingen, har ansvar for renhold av 70 kommunale bygg, skoler og barnehager i Senja kommune.

Fv. øverst, 7. rad, Robin Opheim, Marianne Pedersen, Nasra Elmi, Janhom Lauknes, Paul Ma Rang, William Brown, Habyarimana Nubaha. Fv. 6. rad, Sandra Elise Johansen, Kate Eidissen, Bente Isaksen, Hege Nygård, Magna Johansen, Ramona Nordli, Anja Pettersen, Ann-Merethe Berg. Fv. 5.rad, Kari-Ann Isaksen, Audny Nilsen, Maribel Jensen, Ranim Kabbani. Fv. 4. rad, Aud Trulsen, Tsige Teike Oqbanmichael, Mano Yusuf, Kate Nicolaisen, Almutaz Kabbani. Fv. 3. rad, Veronika Huseby, Sonja Nordeng, Sylvi Harland, Bjørg Ottesen. Fv. 2. rad, Synnøve Jensen, Janne Nilsen, Edyta Wojcicka. Fv. 1. rad, Ann-Sylvi Eriksen, Reidun Lorentsen, Lill-Mari Johansen og Shirley Mathisen. Kari H. Slaattelid

Gjennom sitt virke bidrar renholderne hver dag, til trivsel, smitteforebygging, hygiene og et godt inneklima for alle ansatte, brukere/beboere, elever, besøkende og andre som benytter våre kommunale tjenester.

Renhold skaper godt inneklima og trivsel

Godt renhold er med på å redusere forekomstene av støvpartikler, allergener og smittestoffer.

Ukentlig eller daglig renhold av arbeidsplassen for våre ansatte, er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.

Opphopning av smuss og bakterier på områder med stor persontrafikk unngås, og senker dermed smittefaren.

Renhold er summen av de oppgavene som må utføres for å holde et område rent.

Forlenger levetid på materialer og inventar

Sammenhengen mellom støv og helseplager hos følsomme elever med astma og allergi, er godt dokumentert;

Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer.

Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima, samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar.

Artikkelliste