Hardhet på vann

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, først og fremst kalsium og magnesium. Om det er høye verdier av dette i vannet betegnes vannet som hardt, og motsatt som bløtt ved mindre mengder.

Hva betyr det at vannet er hardt

Mye kalsium og magnesium i vannet kan gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Slikt belegg kan i verste fall føre til skade på elektriske elementer i vaskemaskiner og elektriske kjøkkenapparater.

Dette er også grunnen til at det i bruksanvisninger for slike apparater gjerne står at du bør sjekke hardhetsgraden i kommunen din. 

Vann fra kommunale anlegg

I Senja kommune har vi mange ulike vannverk, og verdiene for hardhet på vannet kan variere fra anlegg til anlegg.

Vi kjenner ikke til at noen av de kommunale vannanleggene har verdier som gjør at vannet karakteriseres som hardt.

Ved eventuelle målinger som viser at vannet er hardt, vil vi oppdatere disse sidene med informasjon om det. 

Hva du kan gjøre hvis vannet er hardt 

Det finnes mange ulike metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. 

I instruksjonsbøker for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og andre lignende produkter står det gjerne anbefalinger om hva du skal gjøre dersom du har hardt vann. 

Hardt vann er ikke farlig å drikke, og drikkevannsforskriften stiller derfor ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet. 

Kontaktinformasjon

Senja kommune har 24 vannverk og det tas nye prøver 1-2 ganger i måneden. 

Her finner du oversikt over hardhet på vannet hos alle vannverk i Senja kommune (PDF, 232 kB).

Har du spørsmål om vannet ditt, kan du gjerne henvende deg til Vann og avløp i Teknisk drift på e-postadresse va@senja.kommune.no, for å få svar på eventuelle spørsmål.