Parkering på kommunale parkeringsplasser

Senja kommune tilbyr parkeringsplasser mot avgift i og rundt Finnsnes sentrum. Dersom du har parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det gratis å parkere på kommunale plasser hvor det ellers er parkering mot avgift. 

Priser og betaling 

Kommunestyret vedtar hvert år priser for parkering. Her finner du betalingssatser og gebyrregulativ. Ytterligere informasjon finner du EasyPark for Senja kommune.

Betaling

For å parkere på de kommunale parkeringsplassene, kan du enten bruke automat på parkeringsplassen eller EasyParks mobilapp. I lenkene under kan du laste ned programmet til mobil. 

Parkeringskort

På flere av de kommunale parkeringsplassene kan du kjøpe parkeringstillatelse for en bestemt periode, for eksempel en måned eller ett år av gangen.

Digitalt parkeringskort kjøpes ved hjelp av BankID på EasyParks nettside eller mobilapp, se lenkene under,  

Se gjerne vår veiledning for digital parkeringstillatelse (PDF, 425 kB) for kjøp av parkeringstillatelse. I veiledningen er ordinær tillatelse (årskort) på Finnsnes brukt som eksempel.

Husk å velge den parkeringsplassen og perioden du ønsker parkeringskort for når du skal bruke nettsiden eller mobilapplikasjonen.

Trafikkbot og klager

Dersom du får gebyr eller kontrollsanksjon for å ha parkert feil eller i strid med trafikkreglene, finner du betalingsinformasjon på lappen som er festet på kjøretøyet.

Du kan også betale parkeringsgebyr ved kommunens Servicetorg i Senja rådhus på Finnsnes. 

Beløp

  • Parkeringsgebyr: 900 kroner. Gis ved feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkregler eller skiltforskrift.
  • Kontrollsanksjon vilkårsparkering: 660 kroner. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller andre vilkår, for eksempel utenfor oppmerking. 
  • Kontrollsanksjon ved parkering på plass for forflytningshemmede: 990 kroner. Gis hvis du uten godkjent tillatelse parkerer på reservert plass for forflytningshemmede.
  • Ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest, er satsen kr 330.

Klager

Her kan du klage på gebyr, kontrollaksjon eller borttauing. Du trenger registreringsnummer på kjøretøyet boten gjelder, og saksnummer som er oppgitt på lappen. 

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. Les mer her om hvem som har rett til parkeringstillatelse og veiledning til søknad

Vi gjør oppmerksom på at det er forskjeller mellom kommunale og private parkeringsplasser, og det kan derfor være betalingsplikt for forflytningshemmede på andre enn de kommunale parkeringsplassene.

Det er den som parkerer som plikter å se på parkeringsskilt, for å finne ut om det er betaling eller ikke.