Flere ladestasjoner på plass

- Endelig har vi et fantastisk godt ladetilbud til kundene våre, fastboende og besøkende, smiler en glad butikksjef ved Joker Stonglandseidet, Margareth Edvardsen.

Ladestasjon ved Joker Stonglandseidet ble offisielt åpnet tirsdag 3. oktober, og er klar til bruk med totalt seks uttak.

På åpning av ny ladestasjon på Stonglandseidet. Fv. Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Torgeir Fosse, Ishavskraft og Margareth Edvardsen, Joker Stonglandseidet. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Ordføreren stod for den offisielle åpningen, med dertil tale og marsipankake på butikken etter seremonien, sammen med barn fra Stonglandet barnehage og voksne i bygda.

Etterspurt i lang tid

Ladestasjoner for el-bil i Senja er bygd ut i regi av Senja kommune sammen med Ishavskraft. ENOVA har støttet etableringene. 

Det er etter hvert kommet svært mange el-biler til Senja, både hos fastboende, besøkende og innen drosjenæringen.

Briand Consulting har vært engasjert av kommunen, for oppfølging og sikring av framdrift i prosjektet.

- Dette er en milepæl for Sør-Senja og kommunen, sier en fornøyd ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.

Fv. Margareth Edvardsen, Joker Stonglandseidet, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Torgeir Fosse, Ishavskraft.

- Endelig har vi et fantastisk godt ladetilbud til kundene våre, fastboende og besøkende, smiler en glad butikksjef ved Joker Stonglandseidet, Margareth Edvardsen.

Lademulighet har vært etterspurt i lang tid, og det passer perfekt å lade el-bilen mens du gjør en hyggelig handel hos oss!

Margareth Edvardsen, butikksjef Joker Stonglandseidet, får blomster fra ordføreren på åpningen.

Flere ladestasjoner på plass

- Senja kommune har gjennom kommuneplanens samfunnsdel satt seg mål om å ha en miljø-, klima‐ og arealpolitikk, som sikrer dagens og kommende generasjoners behov og valgmuligheter, poengterer Tom-Rune Eliseussen. 

Samfunnet elektrifiseres i rask takt, og godt over 85 % av bilene som ble solgt i 2022 var el-biler.

En tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, og utslipp fra personbiler utgjør halvparten av utslipp fra vegtrafikk.

Elektrifiseringen er i sterk vekst og krever tilgang på lading i hele landet.

- I vår 2023 etablerte Ishavskraft 4 lynladere i Olderhamna på Finnsnes, og flere lynladere vil bli etablert av Tesla i tilknytning til Olderhamna, forteller Eliseussen.

Nå har vi også hurtigladere på Stonglandseidet og Skaland, og Gryllefjord åpnes i løpet av siste halvdel av oktober,

- For fergeleie i Botnhamn er planlegging i gang med mål om ferdigstilling neste år, sier han.

Dekker Nasjonal turistvei

- Utfordringen – blant annet i Botnhamn – har vært strømtilgang. Nå når fylkeskommunen jobber med elektrifisering av ferjer, vil det gi økt behov for bedre tilgang på strøm, forklarer Torgeir Fosse, bedriftsrådgiver, Ishavskraft.

Men Ishavskraft i samarbeid med Senja kommune, setter opp ladere med så stor effekt som er tilgjengelig der det er mulig, sier han.

- Når alle anleggene er på plass, vil Senja være en av kommunene i Norge som har best dekning på høyhastighets ladere for el-bil, konstaterer Tom-Rune Eliseussen.

Nå dekkes nasjonal turistveg, hvor vi over tid har uttrykt behov.

Ordføreren stod for den offisielle åpningen, med dertil tale og marsipankake på butikken etter seremonien sammen med barn og voksne i bygda.

Hvordan lade

  • Bruksanvisning står oppslått på ladestasjonen.
  • Du lader ved hjelp av appen «Kople», som du laster ned (for Apple og Android), og er ganske selvforklarende i bruk.
  • Du oppretter en egen konto og legger inn betalingskort.
  • Kontakten settes inn i bilen, og så startes laddingen via appen.
  • Ladetid vil variere fra bilmerke til bilmerke, og hvor mye strøm du har på bilen når du kommer til lader. Det å lade opp til 80 % av et batteri, vil ta cirka 20-25 minutter for den raskeste laderen.
Laderne er enkle å bruke og gir rask og trygg lading.

Ladestasjonen ligger ved siden av Joker Stonglandseidet, og består av:

  • 2 Hurtigladere på inntil 120kW (CCS – ladekabel i stasjon)
  • 2 Hurtigladere på inntil 100kW (CHAdeMO – ladekabel i stasjon)
  • 2 Normalladere på inn 22kW (Type 2 – egen ladekabel må benyttes)