Om planregister og kommunekart

Her finner du informasjon om arealplaner, planregister og kommunekart.

Arealplaner i planregister og kart

Arealplaner beskriver hvordan kommunens areal skal benyttes.

Planregister

Planregisteret er en kontinuerlig oppdatert digital versjon av det tidligere analoge planarkivet, der du følger planens liv, fra planoppstart til vedtak. 

  • Under “planbehandlinger” i registeret, kan du se alle politiske behandlinger planen har gjennomgått.
  • Registeret inneholder alle gjeldende (og utgåtte) arealplaner med PDF- filer av plandokumenter, samt informasjon om vedtatte endringer, alle dispensasjoner (innvilgede og avslåtte) og eventuelle innsigelser.
  • Kartløsningen er innebygd, slik at du kan se det vedtatte plankartet sammen med dagens grunnkart.  
  • Du kan søke på adresse,  gårds- og bruksnummer, og du får da opp liste over hvilke planer som berører oppsøkt eiendom. Du kan også søke på plan-navn eller plan-id. 

Om du er usikker på framgangsmåte, så ta en kikk på “steg for steg"-veilederen, for søk i punktlisten nedenfor:

Kommunekart

Senja kommune sin kartløsning for innbyggere heter “Kommunekart”, og inneholder grunnkartet (bygg, eiendomsgrenser, veier etc.) og ulike temakart/kartlag. 

Ett av kartlagene heter “arealplaner” og der kan du se alle vedtatte planer.

I søkefeltet kan du søke på adresse eller gårds- og bruksnummer, for å finne frem i kartet.


Om du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte oss på e-postadressen post@senja.kommune.no

Merk e-posten med «Planstatus og adresse eller gårds- og bruksnummer" for eiendommen det gjelder, og beskriv hva du trenger.

Mer om kart og eiendomsinformasjon, finner du her.

Kommuneplanen

Senja kommune har en overordnet plan som gjelder hele kommunen, og heter “Kommuneplan”. Den består av en arealdel og en samfunnsdel.  

Det er ikke alle områder i kommunen som er dekket av reguleringsplaner, og da er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Arealdel for land- og sjøområder

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene.

Når områder skal planlegges mer i detalj, utarbeides det reguleringsplaner.

Senja kommune ble opprettet når Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune ble sammenslått 1.1.2020.
Derfor eksisterer 4 arealdeler for landområdene og 1 arealdel for sjøområdene.

Vedtatte kommuneplaner med kart og bestemmelser med mer, er tilgjengelig i vårt digitale planregister:

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, vedtatt 11. desember 2019 (PDF, 11 MB), beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen som samfunn har. Planen er et styringsdokument for kommunens prioriteringer.

Alle arealplaner må ta hensyn til prioriteringene, som er gjort i denne planen. 

Andre planer, strategier og regler