Offentlig ettersyn: Planstrategi 2020–23

Senja kommune skal behandle forslag til planstrategi i kommunestyremøte 5. november 2020. I den forbindelse offentliggjøres forslag til vedtak 30 dager før kommunestyrets behandling.

Kommunal planstrategi er kommunestyrets verktøy for å prioritere mellom planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode. Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1.

Planstrategi Senja kommune 2020-2023 (PDF, 3 MB)