Offentlig høring og ettersyn: Planprogram for Kommunedelplan for naturmangfold

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for naturmangfold i Senja kommune, legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram er behandlet av Utvalg for Samfunnsutvikling i Senja kommune. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn samtidig som det varsles planoppstart. Se dokumentet under: 

Planprogram kommunedelplan naturmangfold (PDF, 3 MB)

Kommentarer til planprogrammet eller konkrete innspill på lokaliteter for viktige arter og naturområder kan sendes til: 

Postadresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Eller på e-post til adressen: post@senja.kommune.no

Innspill merkes med «Naturmangfoldplan». Frist for innspill er satt til 5. mai 2021.