Detaljregulering Valvåg landbase – PLAN ID: 1927201601

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tranøy kommunestyre vedtok i sak 50/19 i møte den 29.10.19 detaljregulering Valvåg Landbase med planbeskrivelse datert 17.6.19, plankart datert 7.5.19, reguleringsbestemmelser datert 24.9.19, ROS analyse datert 16.12.2016 og brev til SalMar vedrørende områdestabilitet på land datert 14.6.19 egen godkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.

'Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Vedtakene kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klagen merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Les dokumentene her: