KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Detaljreguleringsplan Kromma steinuttak gbnr 17 / 12 - PLAN ID: 1927201909

Detaljreguleringsplan Kromma steinuttak gbnr 17 / 12 - PLAN ID: 1927201909

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i sak 90/19 den 13.12.19 fattet vedtak. Forslag til detaljreguleringsplan for Kromma steinuttak gnr 17 bnr 12; PID 1927201909 legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars.2020

Les dokumentet her: