Detaljreguleringsplan Kromma steinuttak gbnr 17 / 12 - PLAN ID: 1927201909

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i sak 90/19 den 13.12.19 fattet vedtak. Forslag til detaljreguleringsplan for Kromma steinuttak gnr 17 bnr 12; PID 1927201909 legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars.2020

Les dokumentet her: