KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8. PLAN ID: 1931 2019 07

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8. PLAN ID: 1931 2019 07

Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg vedtok i sak 86/2020, den 25.6.20 at detaljreguleringsplan Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8, plan ID 1931 2019 07 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å detaljere en mindre del (felt BN 6 – BN 8) av den eksisterende områderegulering Klubben næringspark.

Detaljreguleringen er utarbeidet i kommunal regi.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til alle regulering som er lagt ut til offentlig ettersyn merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 28. august 2020