Ikke kast batterier i restavfallet

Feilsorterte batterier av i restavfall, elektronikk og kompleksjern er årsaken til 80 % av brannene på avfallsanleggene - også i Senja kommune. 

Dette må vi gjøre noe med, sier Arnstein Smevik, brannsjef i Senja Brann og redning, Senja kommune.

- Batterier eller utstyr med innebygde batterier, skal ikke kastes i restavfallet eller i annet sortert avfall, brannsjefen. 

Dette skal leveres i butikker som selger samme type produkt, uavhengig av merke. Dagligvarebutikker tar imot de mest vanlige batteriene, mens elektronikkbutikker tar i tillegg imot el-produkter, forklarer han. 

Unngå brann og branntilløp

- Om innbyggerne i kommunen er mer obs på at brukte batteri ikke skal kastes i restavfallet, er det et enkelt og viktig miljøtiltak hver og en av oss kan gjøre – og vi unngår branntilløp hos Senja avfall, rett og slett, poengterer Arnstein Smevik.

Hvis du har en sorteringsbeholder, så kan du benytte den til brukte batterier. 

- Du kan også samle mindre batterier i et syltetøyglass med lokk. Du minsker risikoen for at batteriene skal ta fyr ved å teipe over polene på batteriene, forklarer han og kommer med følgende gode batteriråd:

  • Ikke oppbevar batterier i en boks eller skuff der de kan kortslutte hverandre eller kortsluttes av andre metallgjenstander.
  • Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt. Ikke demonter, åpne eller riv opp batterier.
  • Ikke bruk andre ladere enn den som er ment for bruk med utstyret. Ta vare på og følg bruksanvisningen for utstyret. Vær oppmerksom på pluss (+) og minus (-) merkene på batteriet.
  • Tørk av celle- eller batteripolene med en ren, tørr klut hvis de blir skitne.
  • Ikke la et batteri stå på langvarig ladding, når det ikke er i bruk.
  • Hvis mulig, fjern batteriet fra utstyret når det ikke er i bruk.
  • Ikke utsett batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys. 

Nyttige lenker