Alt om korona og influensavaksinering i Senja kommune

Alt om korona og influensavaksinering i Senja kommune

Her finner du informasjon om hvordan vi til enhver tid håndterer koronasituasjonen og hvor du kan få influensavaksinen. 

Endret åpningstid for vaksinasjon - Senja kommune

Aktuelle nyheter om korona og influensa - Senja kommune

Influensavaksinering

Senja kommune avslutter influensavaksinering 18. januar 2023. Vaksinering får du på Vaksinasjonsstasjonen, Hallveien 27, Silsand.

Etter den tid kan influensavaksine fås kjøpt på apoteket, så lenge de har tilgang på vaksine.

Informasjon om sesonginfluensa - FHI

Koronavaksinasjon

Vi har drop-in hver onsdag fra kl. 1500-1630.

Åpningstider Vaksinestasjonen, Hallveien 27, Silsand

Vi har drop-in hver onsdag kl.1500-1630. 

Koronavaksinasjon og åpningstider - Senja kommune

Nasjonale råd og anbefalinger om korona - Regjeringen

Informasjon om senfølger etter covid-19-sykdom - Helse Norge

Teststasjonen

Anbefalingene fra Helsedirektoratet for testing endres fra 1. mai 2022. Pandemien er ikke over, men smittetallene er klart synkende. Det er derfor ingen generell anbefaling om å teste seg verken med selvtest eller PCR-test på Teststasjonen

Vi er fortsatt i beredskap i Senja kommune. Teststasjonen kan startes opp igjen på kort varsel, dersom det blir behov for det.

Teststasjonen legges ned 29. april 2022 - Senja kommune

Hva du skal gjøre om du tester positivt - Helse Norge 

Andre henvendelser vedrørende korona og smittevern

Avdelingen sine oppgaver er smittevern, miljørettet helsevern, plan og beredskap innen helse og folkehelse og forebygging.

12.02.22 Nasjonale råd og regler som Senja kommune følger - Regjeringen

Fakta, råd og tiltak om koronaviruset for befolkningen - FHI

Ordinære henvendelser

Har du spørsmål om Senja kommunes øvrige tjenester, ta gjerne kontakt med våre servicetorg.

Kontaktinformasjon - Senja kommune

 

Senja kommune tilbyr gratis oppfriskningsdose for alle over 65 år. Smittespredningen i befolkningen ser per august ut til å være avtagende, men erfaringsmessig så er smittesituasjonen i den enkelte kommune uforutsigbar. 


Her finner du oversikt over vaksinasjonstilbudet i Senja kommune og informasjon om hvem som kan vaksineres. Tilbud om vaksinering gjelder alle som oppholder seg i Senja kommune. Det er fullt mulig å få vaksine i vår kommune selv om du er folkeregistrert i annen kommune eller i utlandet. Koronavaksinen er gratis.


Har du spørsmål rundt koronasituasjonen? Her er en oversikt over nasjonale informasjonstjenester og hvor du kan henvende deg. 


Alle saker