Alt om korona i Senja kommune

Alt om korona i Senja kommune

Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer koronasituasjonen, kontaktinformasjon, åpningstider og de nasjonale råd og regler mot spredning av koronaviruset som Senja kommune følger.

Aktuelle koronanyheter fra Senja kommune

Nasjonale råd og anbefalinger - Regjeringen

Koronavaksinasjon

Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Du trenger heller ikke gi beskjed på vaksinetelefonen, vi ordner med registrering når du møter opp.

Åpningstider Vaksinestasjonen Silsand

Vi har drop-in hver onsdag kl.1500-1800. 

Adresse: Koronastasjonen i Hallveien 27, Silsand og Apotek 1 Finnsnes, Storgata 18.

Koronavaksinasjon og åpningstider i Senja kommune

Ved behov for helsehjelp og vurdering av lege

Har du spørsmål rundt egen helsesituasjon eller har behov for legehjelp? Da kontakter du din fastlege eller legevakt på disse telefonnumrene: 

Informasjon om senfølger etter covid-19-sykdom - Helse Norge 

Teststasjonen

Anbefalingene fra Helsedirektoratet for testing endres fra 1. mai. Pandemien er ikke over, men smittetallene er klart synkende. Det er derfor ingen generell anbefaling om å teste seg verken med selvtest eller PCR-test på Teststasjonen

Vi er fortsatt i beredskap i Senja kommune. Teststasjonen kan startes opp igjen på kort varsel, dersom det blir behov for det.

Teststasjonen legges ned 29. april 2022 - Senja kommune

Fra smittesporing til koronarådgivning

Fra 1 mars endrer vi åpningstiden på smittesporingstelefonen. Ny åpningstid vil da være kl. 0800-1530, og kun ukedager. Vi endrer også navn på denne til Koronatelefonen, siden vi ikke driver med smittesporing lenger og blir en ren rådgivningstelefon

  • Koronatelefon 77 88 33 33. Åpen telefon fra kl. 0800-1530, ukedager.

Hva du skal gjøre om du tester positivt - Helse Norge 

Andre henvendelser vedrørende korona og smittevern

Avdelingen sine oppgaver er smittevern, miljørettet helsevern, plan og beredskap innen helse og folkehelse og forebygging.

12.02.22 Nasjonale råd og regler som Senja kommune følger - Regjeringen

Fakta, råd og tiltak om koronaviruset for befolkningen - FHI

Ordinære henvendelser

Har du spørsmål om Senja kommunes øvrige tjenester, ta kontakt med våre servicetorg.

Kontakt Senja kommune

 

Myndighetenes overvåkning av koronasmitte viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte, som følge av at en ny variant av omikron (BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør det nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. Vi tilbyr nå vaksinering med 4. dose av voksne over 75 år og eldre og sykehjemsbeboere, fra 1. juli.


Fra 10. august tilbyr Senja kommune gratis oppfriskningsdose for personer som er fylt 70 år. Smittespredningen i befolkningen ser per august ut til å være avtagende, men erfaringsmessig så er smittesituasjonen i den enkelte kommune uforutsigbar. 


Her finner du oversikt over vaksinasjonstilbudet i Senja kommune og informasjon om hvem som kan vaksineres. Tilbud om vaksinering gjelder alle som oppholder seg i Senja kommune. Det er fullt mulig å få vaksine i vår kommune selv om du er folkeregistrert i annen kommune eller i utlandet. Koronavaksinen er gratis.


Har du spørsmål rundt koronasituasjonen? Her er en oversikt over nasjonale informasjonstjenester og hvor du kan henvende deg. 


Alle saker