KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Alt om koronavirus - Senja kommune

Alt om koronavirus - Senja kommune

Her finner du informasjon om nasjonale tiltak mot spredning av koronaviruset, hvordan kommunen håndterer det, og hvordan det påvirker deg som innbygger og ansatt.

  • Mistenker du at du er smittet? Alle som mistenker at de kan være smittet av korona skal få test, uten vurdering fra lege. Senja kommune har egen teststasjon som skal kontaktes på forhånd for å avtale tidspunkt for test.
  • Det er nå 2 smittede personer i Senja kommune. Tidligere har 16 personer i kommunen fått påvist viruset, men alle disse er friskmeldt. Nasjonal statistikk kan vise flere tilfeller for Senja fordi personer med folkeregistrert adresse her som bor andre steder, får påvist smitte.
  • Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.
  • Kommunens rådhus og servicetorg er åpent for publikum med normale åpningstider. Vi ber likevel om at publikum først og fremst bruker telefon og epost for å avtale møter med våre saksbehandlere og ansatte. Kontakt oss på post@senja.kommune.no eller telefon: 77 87 10 00.

Hva er siste nytt?

Her kan du lese kommunens nyheter om korona

Koronaviruset gir typisk luftveissymptomer som hoste, feber, sår hals, brystsmerter, pustevansker eller tap av smak- og luktesans. Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme, og kontakte kommunens testsenter på telefon: 77 88 15 15 for å avtale test. 


For å unngå smitte av korona er det innført retningslinjer om avstand, hånd-hygiene og å være hjemme hvis man er syk. I noen tilfeller er det innført krav om karantene, og krav om isolasjon ved påvist virus.


Skoler og barnehager i Senja kommune følger krav til smittevernråd fra helsemyndighetenes veiledere. Om ditt barn er syk kan du gjennom helsemyndighetenes flytskjema få hjelp til vurdering om barnet bør være hjemme.


For å hindre spredning av koronaviruset er det innført begrensninger for samlinger, og regler for arrangementer. Overordnede råd om å holde seg hjemme om man er syk, holde minst en meter avstand, og god hånd- og hostehygiene gjelder også på arrangementer og samlinger. 


Koronaviruset gjør at vi må være ekstra forsiktig hvis vi er syk, vi må være flink med håndvask, og ikke være like mange samlet som før.


Mange av kommunens tjenester påvirkes av korona-tiltak. Her er en oversikt over endringer som kan påvirke deg som mottar våre tjenester, eller er i kontakt med kommunen. 

Helsemyndighetene har lettet på rådene om ferie- og fritidsreiser i Norge, men fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Her kan du lese mer om myndighetenes anbefalinger og krav knyttet til reiser. 


Hvordan situasjonen påvirker deg som ansatt vil variere litt ut fra hva du jobber med i kommunen. På denne siden vil vi oppdatere de overordnede bestemmelsene. For spørsmål og avklaring av din situasjon holder du kontakt med din nærmeste leder. 


Det er innført mange økonomiske tiltak for å hjelpe privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og bedrifter gjennom krisen som koronautbruddet har ført til. Her finner du en oversikt over det som kan gjelde deg eller bedriften din. 


I forbindelse med koronaviruset planlegger Senja kommune for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Vi vil ha kontakt med deg som er helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. 


Hvis du lurer på noe om koronaviruset, om smitte, forebygging og hva som gjøres for å hindre smitte, finner du det meste av informasjon hos nasjonale myndigheter. Her er en oversikt.


The Government have enacted a variety of new measures to prevent transmission of the coronavirus in Norway. 

Alle saker