Alt om korona og influensavaksinering i Senja kommune

Alt om korona og influensavaksinering i Senja kommune

Her finner du informasjon om hvordan vi til enhver tid håndterer koronasituasjonen og hvor du kan få influensavaksinen. 

Har du husket å ta influensavaksinen? - Senja kommune

Aktuelle nyheter om korona og influensa - Senja kommune

Influensavaksinering

Nå er det tid for den årlige influensavaksineringen, og Senja kommune tilbyr vaksine mot influensa.

Merk: Du kan ta vaksine for både influensa og korona samtidig, i hver sin arm. Tar du de ikke samme dag, må det gå minst 7 dager mellom hver type vaksine.

Om influensavaksinering i Senja 2022 - Senja kommune

Informasjon om sesonginfluensa - FHI

Hvor og når kan jeg vaksinere meg mot årets influensa?

Det kan du gjøre hos Vaksinasjonsstasjonen, Hallveien 27, Silsand på onsdager kl.1500-1800.  

  • Vi har drop-in og ordner med registrering når du møter opp. Det vil si du trenger ikke gi beskjed.
  • Du kan betale for influensavaksine enten kontant eller via Vippsnr. 776 004 og heter "Senja kommune – Vaksinering". Vi har ikke kortterminal.
  • Koronavaksinen er fortsatt gratis.

Har du spørsmål rundt egen helsesituasjon eller har behov for legehjelp? Da kontakter du din fastlege eller legevakt på disse telefonnumrene: 

Har du spørsmål om influensavaksine, korona eller koronavaksine?

  • Kontakt oss gjerne på telefon 77 87 13 13.
  • Telefonen er åpen onsdager kl.1500-1800.

Koronavaksinasjon

Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Vi har drop-in og ordner med registrering når du møter opp. Det vil si du trenger ikke gi beskjed.

Koronavaksinen er fortsatt gratis.

Åpningstider Vaksinestasjonen, Hallveien 27, Silsand

Vi har drop-in hver onsdag kl.1500-1800. 

Koronavaksinasjon og åpningstider - Senja kommune

Nasjonale råd og anbefalinger om korona - Regjeringen

Informasjon om senfølger etter covid-19-sykdom - Helse Norge

Teststasjonen

Anbefalingene fra Helsedirektoratet for testing endres fra 1. mai 2022. Pandemien er ikke over, men smittetallene er klart synkende. Det er derfor ingen generell anbefaling om å teste seg verken med selvtest eller PCR-test på Teststasjonen

Vi er fortsatt i beredskap i Senja kommune. Teststasjonen kan startes opp igjen på kort varsel, dersom det blir behov for det.

Teststasjonen legges ned 29. april 2022 - Senja kommune

Hva du skal gjøre om du tester positivt - Helse Norge 

Andre henvendelser vedrørende korona og smittevern

Avdelingen sine oppgaver er smittevern, miljørettet helsevern, plan og beredskap innen helse og folkehelse og forebygging.

12.02.22 Nasjonale råd og regler som Senja kommune følger - Regjeringen

Fakta, råd og tiltak om koronaviruset for befolkningen - FHI

Ordinære henvendelser

Har du spørsmål om Senja kommunes øvrige tjenester, ta gjerne kontakt med våre servicetorg.

Kontaktinformasjon - Senja kommune

 

Senja kommune tilbyr gratis oppfriskningsdose for alle over 65 år. Smittespredningen i befolkningen ser per august ut til å være avtagende, men erfaringsmessig så er smittesituasjonen i den enkelte kommune uforutsigbar. 


Her finner du oversikt over vaksinasjonstilbudet i Senja kommune og informasjon om hvem som kan vaksineres. Tilbud om vaksinering gjelder alle som oppholder seg i Senja kommune. Det er fullt mulig å få vaksine i vår kommune selv om du er folkeregistrert i annen kommune eller i utlandet. Koronavaksinen er gratis.


Har du spørsmål rundt koronasituasjonen? Her er en oversikt over nasjonale informasjonstjenester og hvor du kan henvende deg. 


Alle saker