Senja kommune

Innfører nødvarsel på mobil

Innfører nødvarsel på mobil

Som følge av krigen i Ukraina, har regjeringen vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge.

Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er ett av disse tiltakene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene, har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon.

Lansering av nødvarsel på mobil 14.02.23 - Regjeringen

Oppdatert informasjon om nødvarsel - Nødvarsel

Testes 14. juni

Nå er systemet levert og klart til å tas i bruk av Politiet, for å varsle om reelle hendelser.

Første store test av Nødvarsel mot publikum planlegges i forbindelse med varslingsprøven - det vil si test av Sivilforsvarets flyalarmvarslingen via sireneanlegg i hele Norge - onsdag 14. juni.

Mer informasjon vil komme i løpet av våren, men det er viktig å merke seg denne datoen allerede nå.

Slik ser en nødvarselmelding ut på mobilen din. Illustrasjon, DSB

Hva er Nødvarsel?

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender.

Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til flyalarmvarslingen via sireneanlegg i hele Norge og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Hva er Nødvarsel på mobil - Informasjonsfilm - DSB

Hvorfor Nødvarsel på mobil - Informasjonsfilm - DSB

Aktivering skjer automatisk

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner - både norske og utenlandske - i et definert område.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Stortinget vedtok i mai 2022, å etablere et system for mobilbasert befolkningsvarsling.

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel.

Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og aktiveres automatisk, når du oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android eller iOS.

Mer om beredskap - Senja kommune