Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er et gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Illustrasjonsbilde, Krisesenteret Midt-Troms - Klikk for stort bilde Illustrasjon, Krisesenteret Midt-Troms

Du trenger ikke å være i akutt krise eller fare, for å få hjelp på krisesenteret.

Trenger du akutt hjelp? Kontakt:

Alle former for vold er ulovlig og kan gi fysiske eller psykiske skader. Blir du utsatt for vold og overgrep, eller vet om noen som blir det, bør du oppsøke hjelp.

Hva vi kan hjelpe deg med

  • Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, råd og veiledning, og et midlertidig botilbud for de som har behov for det. Du trenger ikke å benytte deg av botilbudet for å få samtaler og oppfølging fra krisesenteret. 
  • Du kan også kontakte krisesenteret for råd og veiledning om du er bekymret for at noen du kjenner eller møter gjennom din jobb lever med vold.
  • Alle henvendelser er uforpliktende, og de ansatte har taushetsplikt. Krisesenteret skaffer tolk ved behov.
  • På krisesenteret møter du fagpersoner med bred erfaring og kompetanse på vold i nære relasjoner, kriser, traumer, rus og psykiske helseplager.
  • Krisesenteret i Midt-Troms kan kontaktes på telefon 77 84 52 60 eller e-post post@ksmt.no
Illustrasjon, Krisesenteret Midt-Troms

Hva er vold i nære relasjoner?

Blir du utsatt for vold fra noen du kjenner godt eller har tillit til, så kalles det vold i nære relasjoner.
Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn, og kommer i mange former:
Illustrasjon, Senja kommune

Hvordan vi kan hjelpe deg

Opplever du å bli utsatt for vold i nære relasjoner, eller du lurer på om det du opplever er vold? Da kan du kontakte krisesenteret i Midt-Troms. 

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Krisesenterets tilbud er gratis, og du trenger ikke henvising fra andre instanser for å ta kontakt.

Vi har flere tilbud:

Døgnåpen telefon – 77 84 52 60

Krisesenteret er alltid tilgjengelig på telefon, hele året, hele døgnet. Første kontakt med krisesenteret skjer ofte gjennom en telefonsamtale.

Når du ringer krisesenterets døgnåpne telefon, har du anledning til å være anonym. 

Her kan du fortelle om hva du opplever, og få råd og veiledning om din situasjon. Er du usikker på om det du opplever er vold, kan du fortelle krisesenteret hva du opplever, så vil de gjøre en vurdering av din situasjon sammen med deg.

Om du har bekymringer for en venn, kollega, ansatt eller andre kan du også ringe krisesenteret og drøfte saken. 

Da kan du få råd og veiledning om hva du bør gjøre med din bekymring. Du trenger ikke å oppgi navn på personen du er bekymret for, for å kunne drøfte saken med krisesenteret.

Illustrasjon, Senja kommune

Dagtilbudet

I krisesenterets dagtilbud tilbys det samtaler, råd og veiledning. 

I telefonkontakt med krisesenteret avtales det et tidspunkt for en samtale på krisesenteret. 

Du blir invitert inn på krisesenteret til å fortelle mer om din situasjon, og krisesenteret vil gjøre kartlegginger av vold, risiko og hvilken type hjelp vi kan tilby tilpasset deg og din situasjon. Du kan komme til samtale i følge med andre instanser eller venner og familie om du ønsker det.

I dagtilbudet tilbyr krisesenteret i tillegg til samtaler å opprette kontakt med andre instanser, som lege, Nav, barnevern o.l, dersom det er behov. 

Krisesenteret kan også følge og være en støtteperson for deg i de første møtene. 

I samtalene vil du også få tilbud om å snakke gjennom dine opplevelser, få forståelse for det som har skjedd og hvorfor du har tatt de valg du har, samt få verktøy til å håndtere det du går gjennom.

Botilbudet

Illustrasjon, Senja kommune

Personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn kan komme og bo på krisesenteret midlertidig. Vi har et eget hus som er innredet som et helt vanlig hjem. I tillegg har vi en etasje tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse. 

Det er gratis å bo på krisesenteret. Krisesenteret er et bofelleskap med fellesområder, men private soverom. 

De som bor på senteret skal kunne ha en så normal hverdag som mulig. Dette innebærer at alle for eksempel handler og lager sin egen mat og deltar i husarbeidet. 

Vi vet at det i begynnelsen ofte kan være behov for litt ekstra hjelp, og da vil vi selvfølgelig være behjelpelige.

De som benytter seg av botilbudet vil i tillegg få den samme oppfølgingen som personer som benytter seg av dagtilbudet, med samtaler, kartlegging, råd og veiledning og følge i møter med andre instanser.

Oppfølging i reetableringsfasen

De som flytter ut av Krisesenteret får tilbud om oppfølging i form av telefonkontakt, oppfølgingssamtaler og/eller hjemmebesøk i etterkant av oppholdet. 

Du blir ikke overlatt til deg selv i det du flytter ut fra krisesenteret. 

Å etablere seg på nytt er en prosess som kan oppleves som tung, og du trenger ikke å stå i den alene.

Illustrasjon, Krisesenteret Midt-Troms

Kontaktinformasjon og nyttige lenker

Information in other languages