Lytt til de eldre

Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre søndag 1. oktober, er ett av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene. Dagen ble markert i Senja kommune allerede i dag.

Den internasjonale dagen for eldre er viktig, siden det stadig blir flere eldre i verden. Alle foto:

Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Leder for Eldrerådet i Senja kommune, Eva Jørgensen, ledet de rundt 80 frammøtte gjennom programmet.

Kulturskolen i Senja åpnet dagen, med et nydelig musikalsk bidrag av Magnus Johansen, cello og Sanne Suh Berger, piano.

Sosial kontakt er viktig

- Ensomhet og psykisk helse er økende for hjemmeboende eldre, forteller Harald Helling, overlege ved Geriatrisk poliklinikk, Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms.

Han ga innspill på hva de eldre kan gjøre selv og hvilke grep kommunen kan ta, og fortalte på engasjerende vis om hvor viktig sosial kontakt er for folk.

- Det er et helt grunnleggende og elementært behov. Samvær er en genuin del av den menneskelige naturen, poengterer han.

De talentfulle ballettdanserne Aurora og Synne fra Kulturskolen, danset den magiske Blåfugldansen.

Leder av Eldrerådet i Harstad, Jan Fjellstad, hadde tatt turen for å fortelle om hvilke tiltak kommunen jobber med, for å skape trivsel og aktivitet for hjemmeboende eldre.

- Vi tilrettelegger for aktivitet og trivsel blant eldre innbyggere i kommunen i samarbeid med frivillige, sier Fjellstad, og fortalte hvilke erfaringer de har gjort seg.

Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Senja kommune, holdt et innlegg om hva en aldersvennlig kommune er og hva kommunen kan gjøre for å være aldersvennlig.

Kommunalsjefen orienterte også om prosessen rundt arbeidet med ny helse- og omsorgsplan for kommunen.

På slutten av dagen var det duket for samtale ledet av Magne Reigstad i Eldrerådet i Senja.

Tema var hvordan Senja kan bli en enda mer aldersvennlig kommune, hvor eldre kan få være aktive og trives.

Jan Fjellstad, Harstad Eldreråd, Harald Helling, overlege og geriater, Gunn Knörr, SV, Geir Inge Sivertsen, Høyre og Bente Johnsen Karlsen, Senja kommune, engasjerte de frammøtte som stilte spørsmål og ga en god samtale rundt dagens tema.

Det er viktig å lytte til de eldre, for å kunne utvikle seg til en aldersvennlig kommune.

Andrea Johansen, fiolin og Sanne Suh Berger, piano, rørte forsamlingen med et vakker fremføring av Meditation fra operaen Thais (Massenet).