Eldrerådet

Eldrerådet er et organ i Senja kommune. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret. 

Eldrerådet i Senja kommune 2024-27. Bak fra venstre, Børre Lien, nestleder, Gunnar Fjellstad, medlem, Frid Sørensen, 2.vara, Helmi Wang, Vivi Jakobsen og Sverre Abel, medlemmer og Laila-Beate Thomassen Paulsen, leder. Anette Sletten Guldbrandsen

Rådets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter og delegeringsreglementet, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune.

Møteplan, sakspapirer og kontaktinformasjon

Møteplan, sakspapirer og protokoller finner du i vår møtekalender for Eldrerådet

Møteplan ble satt i første møte 15. januar 2024.

For å få opp dokumenter, velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Hvem er medlemmer i rådet

Hvordan finne medlemmene i rådet. En liten bruksanvisning:

En liten bruksanvisning:

  • Klikk på politisk møtekalender så du kommer til forsiden i Elements og velg utvalg
  • På venstre side står det Utvalg, klikk og få fram rullegardinen og velg råd
  • Rett under tittelen kan du enten velge fanen Kalender eller Medlemmer
  • Klikk på Medlemmer-fanen.