Eldrerådet

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret. Eldrerådet er et organ i Senja kommune. Etter kommunestyrevalget 2023, sitter dagens Eldreråd ut året.

Møteplan, sakspapirer og protokoller for Eldrerådet finner du her i vår møtekalender

For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Eldrerådets faste medlemmer

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. 

Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

Gjennom reglementet får Eldrerådet legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen.