Eldrerådet

Møteplan, sakspapirer og protokoller for rådet finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Eldrerådet

Eldrerådets faste medlemmer

Leder: Eva Bergliot Jørgensen – evabergliotjorgensen@gmail.com

Nestleder: Håvard Andreas Berglund – haan-b@online.no

Gunnar Fjellstad – gufjells@online.no

Harald Emil Hansen – h.emil.h@hotmail.com

Laila-Beate Thomassen-Paulsen – laila79pau@gmail.com

Rigmor Kristine Mikalsen – rigmor.mikalsen@gmail.com

Sverre Abel – sverreabel@gmail.com

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering