Nå kommer tenna!

- Vi har i samarbeid med Birdlife Norge og tre skoleklasser fra Husøy, Senjahopen og Trollvik, bygd to nye hekkeflåter på Finnsnesvannet som tenna - eller ternene, som det heter - kan hekke på – forhåpentligvis i trygg avstand til lekeparken og gangveiene rundt vannet, forteller Inger Andreassen, fagansvarlig Landbruk og miljø i Senja kommune.

Svein Georg Hove og Inger Andreassen, Landbruk og miljø i Senja kommune. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Samtidig vil vi montere videokameraer fra BirdLife, som kun overvåker flåtene. Da kan vi følge med og sjekke at flåtene fungerer, noe vi så klart er spente på, sier Inger Andreassen.

- Og folk skal ikke være redde for at vi driver overvåkning av annen aktivitet, rundt vannet, påpeker hun.

Målet med hekkeflåtene er å legge til rette for godt naboskap mellom folk og fugl på Finnsnes.

Benytt området mest mulig

- Nå fra rundt 15. mai kommer de første ternene. 

De vil nok forsøke å etablere seg rundt vannet, som de har gjort tidligere, sier Svein Georg Hove, rådgiver for Vilt og utmark i Senja kommune.

Hekkeflåtene er plassert i god nok avstand fra folk. Fuglene liker ikke å bli forstyrret, når de hekker.

Derfor oppfordrer vi alle som bor og er innom på Finnsnes, å benytte lekeparken og området rundt vannet mest mulig i denne perioden.

Kommunen skal selv patruljere og alle barnehagene er oppfordret til å bruke parken mest mulig, slik at fuglene ikke legger reir midt i området vi ønsker å bruke hele sommeren, sier han.

I vinter var Svein Georg og Inger i gang med å bygge hekkeflåte, sammen med BirdLife og skoleelever fra Senjahopen og Husøy.

Forsvarer intenst eggene sine 

- Rødnebbterna har den lengste trekkveien av alle fuglene våre, og er den arten som opplever mest dagslys i løpet av året, forteller Svein Georg Hove.

Noen kommer fra pakkisen i Antarktis, andre har overvintret i Vest- eller Sør-Afrika. 

Til tross for lang reise har de overraskende stabil ankomstdato i Midt-Troms – rundt 15 mai, forklarer han. Makrellterna som er en truet art, er den andre arten vi finner hos oss kommer litt senere, gjerne i månedsskifte mai/juni.

Målet med hekkeflåtene er å legge til rette for godt naboskap mellom folk og fugl på Finnsnes.

Inger Andreassen, fagansvarlig Landbruk og miljø

Begge artene hekker i kolonier og legger eggene i små groper på bakken.

Som kjent forsvarer foreldrene eggene sine ganske intenst, noe som har skapt et økende problem mellom folk og fugl rundt Finnsnesvannet og i Finnsnes sentrum.

Kost taket nå!

- Men vi får ikke naboskapet mellom folk og fugl på Finnsnes til å fungere optimalt, om ikke innbyggerne og gårdeierne i Finnsnes sentrum hjelper oss, poengterer Svein Georg Hove.

Viktig å rydde taket, sier Svein Georg Hove.

Derfor er vi glade for oppfordringa til gårdeierne i sentrum fra blant andre Næringsforeningen i Finnsnesregionen, til å være føre var for å unngå terrorisering fra terna; 

Har du ikke kostet taket før, er det snart for sent. Reir og egg er nemlig fredet, Og det gjelder alle fugler – også måser.

 Har fuglene allerede etablert seg, skal de ikke forstyrres. Det er et viktig og lovfestet prinsipp

Svein Georg Hove, rådgiver, Landbruk og miljø

Du kan bidra

- Framover er vi ikke ute etter å jage vekk fuglene, men vi ønsker at det er så mye aktivitet av folk rundt vannet som mulig fra midten av mai til ut i juni, sier Inger Andreassen.

Inger Andreassen, fagansvarlig Landbruk og miljø, Senja kommune.

Fuglene vil gjerne ha litt avstand fra oss, og vi håper de skal skjønne at det er best å hekke på flåtene ute i vannet og ikke på land rundt vannet, sier hun.

Målet vårt er at vi skal få til en fredelig sameksistens, med yrende liv både rundt og på land. 

Nyttige informasjonslenker