Mål om godt naboskap

- Vi starter nå et prosjekt i samarbeid med BirdLife og Norsk institutt for naturforskning, der skoleelever i Senja bidrar til å legge til rette for at sjøfuglene skal få gode hekkeplasser på Finnsnes til våren, forteller Inger Andreassen, Senja kommune.  

Godt i gang med bygging av hekkeflåter. Fv. Inger Andreassen, fagansvarlig for landbruk og miljø, Senja kommune og Morten Helberg, rådgiver, Birdlife. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Målet er å legge til rette for godt naboskap mellom folk og fugl på Finnsnes.

- 5.  og 6. klassingene fra skolene i Husøy, Senjahopen og Trollvik, skal være med å hjelpe til å bygge to hekkeflåter som skal ligge på Finnsnesvannet, sier Inger Andreassen.

Trenger drahjelp fra gårdeierne   

Flåtene skal bli et trygt og bedre alternativ, slik at fuglene ikke hekker rundt og i lekeparken eller på hustak i Finnsnes sentrum.  

- Vi vet allerede at øyene på Finnsnesvannet er populære. Nå lager vi to flåter med plass til 50-80 par, som vi erfaringsmessig tror fuglene vil bruke, sier Morten Helberg, rådgiver i BirdLife, en organisasjon som jobber med naturvern og bevaring av fuglearter.

Samtidig som vi lager nye fine hekkeflåter, må vi gjøre områdene hvor vi ikke vil fuglene skal hekke mindre attraktive. 

Da trenger vi drahjelp fra gårdeiere og befolkningen på Finnsnes, fortsetter han. 

Målet vårt er å beholde det flotte livet på og rundt vannet, samtidig som både fugler og folk skal føle seg trygge i hverandres nærvær.

Inger Andreassen, Senja kommune

- De som eier eller disponerer bygg rundt sentrum, kan bidra med å spyle eller koste takene på byggene.  

Det bør de gjøre så tidlig som mulig, helst allerede i april, oppfordrer Inger Andreassen. 

Senja kommune har på planen å få til et møte med gårdeierne på Finnsnes i nær framtid, for å gi gode tips og triks før hekkesesongen.

5. og 6. klasseelever fra skolene i Senjahopen, på Husøy og i Trollvik, deltar i arbeidet med å bygge hekkeflåter.

Utfordring for fugler og folk

Det har over år blitt mer og mer av terner - eller tenna som vi sier - som har hekket på Finnsnes, til glede for noen og forargelse for en del.  

Det er særlig etter at ungene er klekket ut, at fuglene kan være aggressive for å verne ungene sine.

- Det ble særlig et stort problem i 2023 da lekeparken var stengt i starten av hekkesesongen, for oppgradering med ny lyssetting og lekeapparater, forklarer Inger Andreassen. 

Da etablerte terna seg og mange hekket på land i og ved lekeparken.  

Kommunen skal gå uropatrulje i mai og begynnelsen av juni, men vi ønsker at så mange som mulig bidrar.

Inger Andreassen, Senja kommune

Og det er jo i mai og juni trøbbelet mellom fugler og folk starter, når terna vil beskytte ungene sine, sier hun. 

Samtidig blir det dessverre stadig færre av terner og annen sjøfugl. 

Bestanden er på nedtur over hele landet. 

Media er interessert i hva 5. klassingene Aksel Kristiansen, Senjahopen skole og Daniel Alkadoora, Husøy skole, mener om prosjektet.

Økt bestand i sentrum

- Finnsnes er ikke unik i det at sjøfugl trekker inn i byen, men det er ganske unikt at det er både rødnebbterne og makrellterne her, som er ganske like av utseende, forteller Morten Helberg, rådgiver, Birdlife.

Makrellterna er sterkt truet, mens rødnebbterna står det bedre til med. 

- Årsaken til at vi tror fuglene hekker inne i sentrum, er at de finner at det er trygt å hekke inne i byen. 

Her er det mindre mink, kråke og andre rovdyr som kan ta eggene deres, sier han.

Det er bare i Norge at vi ikke er så flinke til å legge til rette for fuglene, med flåter eller større lektere for hekking. Dette er vanlig i utlandet, blant annet i Nederland,  Tyskland og Polen.

Morten Helberg, Birdlife

- Terner finnes både ved kyst og i innlandet over store deler av Norge, men trives best ved kysten, fortsetter han. 

Ternene ankommer hit i mai etter en lang reise mot nord. 

Begge artene overvintrer på den sørlige halvkule. Rødnebbterna drar lengst - helt fra pakkisen rundt Antarktis! 

Dermed er den blant de fuglene som trekker lengst i hele verden, legger han til.  

Naturlig legger ternene egg på strender langs kysten, gjerne på holmer og skjær. 

I byen legger de egg både på flate hustak og på bakken.  

Målet vårt er å beholde det flotte livet på og rundt vannet, samtidig som både fugler og folk skal føle seg trygge i hverandres nærvær, sier Morten Helberg, Birdlife.

Du kan bidra ved å bruke parken

- For at fuglene ikke skal etablere seg i lekeparken i mai og juni, håper vi at lekeparken brukes flittig også da.

Kommunen skal gå uropatrulje, men vi ønsker at så mange som mulig bidrar, sier Inger Andreassen.  

Om alle som går tur rundt Finnsnesvannet legger turen innom lekeparken, barnehagene bruker lekeparken på dagtid og foreldre tar barna med på ettermiddager og kveld i den tiden fuglene ser etter hekkeplass, så tror vi det blir mindre attraktivt å hekke på land, poengterer Andreassen. 

- Nærvær av folk vil gjøre at fuglene heller vil velge hekkeflåtene. På den måten vil Finnsnesvannet bli som en barriere mellom reirene og folk senere når ungene klekkes ut, forklarer Inger Andreassen, fagansvarlig for landbruk og miljø i Senja kommune.

Vil gjøre det trygt for fugler og folk

Føler fuglene at det er trygt ute på flåtene, vil forhåpentligvis de negative situasjonene mellom folk og fugl som vi har opplevd de siste årene unngås, sier Morten Helberg.

Vi håper at alle som bor her vil være med å bidra, og at hver og en samtidig også viser respekt for fuglene som hekker ved Finnsnesvannet.

- Målet vårt er å beholde det flotte livet på og rundt vannet, samtidig som både fugler og folk skal føle seg trygge i hverandres nærvær, avslutter Inger Andreassen.

Dette skiltet settes ut på våren, for å informere folk om rødnebbterne og makrellterne ved Finnsnesvannet. Ternene ankommer hit i mai og juni etter en lang reise mot nord. Begge artene overvintrer på den sørlige halvkule. Rødnebbterna drar lengst - helt fra pakkisen rundt Antarktis!