Nytt legekontor i rute

- Skisseprosjekt for nytt legekontor på Finnsnes er i godt driv, og vil få navnet Øvre Hamna legesenter, forteller Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder i Senja kommune.

Til høsten skal skisseprosjektet med kostnadsestimat og videre framdrift, legges fram til politiske behandling i Senja kommunestyre.

Nylig var arkitektene sammen med prosjektgruppen på Finnsnes og så på tomta til gamle Øvre Hamna Barnehage, der det nye legekontoret er planlagt bygd.

Fv. Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder i Senja kommune, James Dodson, og Daniel Peter Barth, hhv. seniorarkitekt og daglig leder i SPINN Arkitekter AS. De vant rådgiverkonkurransen for skisseprosjektet. Foto Senja kommune.

Tar med seg innspill fra brukerne

- Tomta byr på flere muligheter til å dele opp pasientinngang og ambulanseinngang, med lys og luftig utsikt mot sør, konstaterer Daniel Peter Barth, daglig leder i SPINN Arkitekter. 

Den er litt lang og smal, men har god solgang, så det er stort potensiale for å få til noe fint, fortsetter han.

Det blir spennende å se hvordan vi best kan stable byggeprogrammet her.

Fv. Monica Kvalvik, spesialsykepleier og Elena Karlsen, avdelingsleder, viste arkitektene dagens legekontorlokaler på Finnsnes.

Hvilke erfaringer vil dere ta med dere, etter omvisningen på Finnsnes legekontor?

- Dagens legekontor har flere utfordringer som følge av ombruk av et eksisterende bygg, poengterer James Dodson, seniorarkitekt i SPINN Arkitekter AS.

 

Skisseprosjekt for nytt legekontor på Finnsnes er i godt driv, og vil få navnet Øvre Hamna legesenter.

 

Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder

Vi fikk mange gode forslag og kommentarer fra brukerne, som vi skal benytte i utformingen av det vi håper skal bli et optimalt og spennende nybygg, sier Dodson.

Planlegger budsjett til en tidligfase

- I prosjektet har vi jobbet med romprogrammet, det vil si en oversikt over hvilke type rom som skal planlegges inn i det nye bygget, og hvor store rommene bør være, sier Astrid Myrvang Hagen.

Arbeidsgruppen som har jobbet fram ROS-analysen for prosjektet. Fv. Marit Anita Taihaugen, lege Finnsnes legekontor og tillitsvalgt i Den norske legeforening, Per-Kristian Jensen, lege Finnsnes legekontor og kommuneoverlegefunksjon, Astrid Paulsen, verneombud Silsand legekontor, Odd Egil Knutsen, arbeidsleder Byggforvaltning, Janita M Nyborg Andersen, sykepleier Silsand legekontor, Anette S. Gulbrandsen, avdelingsleder Silsand legekontor og Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder.

- Og vi har bistått med å sammenstille et romprogram som virker som et fornuftig utgangspunkt for prosjektet, sier Daniel Peter Barth.

Nå skal vi se hvordan det kan plasseres på tomten på litt ulike vis, og tegne ut grove planer som kan brukes til en tidligfase kalkyle og budsjett, avslutter han.

Les mer om prosjektet - Senja kommune

Kartillustrasjon av tomta til nytt legekontor.