KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Offentlig ettersyn: Planstrategi 2020–23

Offentlig ettersyn: Planstrategi 2020–23

Senja kommune skal behandle forslag til planstrategi i kommunestyremøte 5. november 2020. I den forbindelse offentliggjøres forslag til vedtak 30 dager før kommunestyrets behandling.

Kommunal planstrategi er kommunestyrets verktøy for å prioritere mellom planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode. Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1.

Planstrategi Senja kommune 2020-2023 (PDF, 3 MB)