Ordførers svar på spørsmål til kommunestyremøtet 27.02.2020

I forbindelse med møtet i Senja kommunestyre torsdag 27.02.2020 ble det bestemt at ordførers svar på innsendte spørsmål fra politikere skulle gjøres tilgjengelig etter møtet.

Dokumentet med spørsmål og svar er offentlig, og du kan lese det her (PDF, 286 kB).