Private vann- og avløpsanlegg

Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig, skal ha en godkjent avløpsløsning. Her finner du informasjon om hvordan du går fram om du har privat vann- og avløpsanlegg.

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Nyttig informasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tonje Engevik Eriksen, miljørådgiver på e-post eller telefon.