Slik snakker du med barn og unge om kriser

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker, kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. 

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Vi har laget en oversikt over nyttige lenker med råd, som grunnlag for å trygge barn og unge i en tid med mye uro:

Råd til foreldre

Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker - Helse Norge

Råd til profesjonelle

Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker - Helsedirektoratet

Andre nyttige lenker

Krigen i Ukraina påvirker oss på ulike måter - Senja kommune

Beredskapsplaner - Senja kommune