Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 24155 Ytre Jøvik - Offentlig ettersyn

Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 24155 Ytre Jøvik - Offentlig ettersyn

Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS 

Anleggsinstallasjonen søkes utvidet fra 2x7 til en 3x7 konfigurasjon. Anleggets plassering endres ved at anleggets lengdeakse dreies fra dagens NV-SØ orientering som ligger parallelt med land, til en N-S orientering, hvor nord-enden av anlegget blir liggende lenger fra land. Anleggets overflate mål for ramme er 300m x700m = 210 000m2. 

Det søkes om en alternativ plassering av anleggets fôrflåte. Fôrlåta er i dag godkjent med en plassering i sørvestre hjørne av anleggsramma. Det søkes nå i tillegg om å få godkjent en alternativ plassering lengre nord- omtrent midt på anleggsinstallasjonens vestside.  

Størrelse: Lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 5400 tonn søkes ikke endret. Anleggstype: Flytende anlegg. Anleggets midtpunkt, koordinater: Ytre Jøvik (Midt punkt i ramme: N bredde 69.25.331/ Ø lengde 17.20.388)

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 20.04.22 og sendes til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no

Vedlegg til søknaden

Søknad om endring av akvakulturtillatelse Ytre Jøvik (PDF, 176 kB)

Vedlegg 1 Kartpakke Ytre Jøvik (PDF, 9 MB)

Vedlegg 2 Strømrapport -YtreJøvik-103575-01-001 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 3 B - undersøkelse Ytre Jøvik 0122 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 4 C - undersøkelse Ytre Jøvik (PDF, 5 MB)

Vedlegg 4 C - undersøkelse Ytre Jøvik (PDF, 5 MB)

Vedlegg 5 Forundersøkelse Ytre Jøvik 104096-01-001 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 6 ID 1103 Beredskapsplan matfisk (PDF, 3 MB)

Vedlegg 7 Ik - akvakultur dokumentasjon (PDF, 12 MB)

Vedlegg 8 Wilsgård Fiskeoppdrett AS 933591530 - Vedtak om felles biomassetak mellom produksjonsområde 10 og 1(1) (PDF, 252 kB)

Vedlegg 8 Wilsgård Fiskeoppdrett AS 933591530 - Vedtak om felles biomassetak mellom produksjonsområde 10 og 1(1) (PDF, 252 kB)

Vedlegg11 Søkers vurdering av behov for konsekvensutredning Ytre Jøvik (PDF, 966 kB)

Wilsgård Fiskeoppdrett AS – Akvakultur for matfisk av laks og ørret på lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Senja kommune – Søknad om arealendring (PDF, 176 kB)