Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 38257 Gryllefjord - Offentlig ettersyn

Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 38257 Gryllefjord - Offentlig ettersyn

Søker er Nergård Senja AS., og gjelder endring av tillatelse på lokaliteten fra fangstbasert akvakultur av torsk til akvakultur av torsk. 

Størrelse: Lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1000 tonn søkes utvidet til 1560 tonn. Det søkes ikke om arealmessige endringer på anlegget jfr. gjeldende klarering. 

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Gryllefjord (Midt punkt i ramme: N bredde 69.21.612/ Ø lengde 17.05.956) 

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 25.04.22 og sendes til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no

Vedlegg til søknaden

 1. Nergård Senja AS 912118657 - Søknad om akvakultur av torsk på lokalitet 38257 Gryllefjord i Senja kommune - til behandling.PDF (PDF, 2 MB)
 2. Søknad om konsesjon for torskeoppdrett (002).PDF (PDF, 4 MB)
 3. Vedlegg 1 a Gryllefjord_1046-A101 Sjøkart 1-50 000_rev01.PDF (PDF, 677 kB)
 4. Vedlegg 1 b Gryllefjord_1046-A102 Kystsoneplankart 1-80 000_rev01.PDF (PDF, 4 MB)
 5. Vedlegg 1 c Gryllefjord_1046-A103 Olex 1-5 000_rev02.PDF (PDF, 3 MB)
 6. Vedlegg 1 d Gryllefjord_1046-A104 Anleggsskisse_rev01.PDF (PDF, 257 kB)
 7. Vedlegg 1 d Posisjoner for anlegg Gryllefjord.PDF (PDF, 171 kB)
 8. Vedlegg 2 Behov for søknaden.PDF (PDF, 576 kB)
 9. Vedlegg 3 V 3 Strømrapport Gryllefjord.PDF (PDF, 3 MB)
 10. Vedlegg 4 B Nergård Senja AS, Gryllefjord 0721.PDF (PDF, 5 MB)
 11. Vedlegg 5 C NS Gryllefjord 103314-01-001.PDF (PDF, 5 MB)
 12. Vedlegg 6 Forundersøkelse_Gryllefjord_Senja_Nergård_17.12.21.PDF (PDF, 3 MB)
 13. Vedlegg 7 a Beresskapsplaner og Ik akvakulturdokumentasjon.PDF (PDF, 17 MB)
 14. Vedlegg 8 NFi 220114 Midlertidig godkjenning blodvannsanlegg.PDF (PDF, 704 kB)
 15. Vedlegg 10. Vurdering behov for konsekvensutredning Gryllefjord.PDF (PDF, 3 MB)
 16. Vedlegg 11. Vurdering av påvirkning fra torskeoppdett.PDF (PDF, 5 MB)