Status ladenettverk for el-bil

Her finner du oppdatert informasjon om status på etablering av elbil-ladere i Senja.

Vi jobber hver dag for bærekraft i vår kommune.

Resultatene kommer fortløpende, men noen tiltak tar lengre tid enn planlagt - blant annet på grunn av den urolige situasjonen i Europa og uforutsigbare leveranser.

Stonglandseidet

Fundament for ladestasjonen er mottatt hos entreprenør Frost, og de mottar fordelingsskap tidlig neste uke.

De har jobbet med framføringen av strøm, og etter planen skulle de begynt på montering av ladestasjon kommende uke.

På grunn av manglende tavle, får de dessverre ikke ferdigstilt før etter fellesferien.

Vi kommer tilbake med mer informasjon, når dette er på plass.

Gryllefjord

Fundament for ladeskur er mottatt hos utførende entreprenør. 

Arva/Frost kunne, på grunn av trafikkmengde og kø til ferge, ikke utføre kryssing av fergeleiet med kabelgrøften.

Dette kunne kun blitt utført nå, hvis de hadde stengt deler av parkeringsområdet på fergeleiet og bensinpumpen.

Men vi vil unngå dette i forbindelse med ferietrafikken. Spesielt ønsker vi ikke at det skal stenges for tilgang til bensinanlegget.

Kryssing med kabelgrøft vil derfor bli utført etter fellesferien.

Skaland

Anleggsbidrag er mottatt fra Arva, og er i tråd med tidligere estimater.

Ishavskraft har sendt inn søknad om plassering av lader til byggesakskontoret, med plassering i kart og skisser for å starte opp denne prosessen.

Mer om lading og parkering for el-bil - Senja kommune