Lading og parkering for elbil

Det er vanlig parkeringsavgift også for elbiler i Senja kommune. For oversikt over ladepunkter bør det lastes ned aktive og oppdaterte nasjonale applikasjoner til mobil. 

Parkeringsavgift

På kommunale parkeringsplasser i Senja kommune betaler elbiler samme avgifter som andre biler. For oversikt over hva som er gjeldende regler og satser for parkering i Senja kommune, se vår side om parkering på kommunale parkeringsplasser i denne lenken.

Ladepunkter

For oppdatert oversikt over ladepunkter for elbil i regionen, bør man laste ned oppdaterte applikasjoner til mobiltelefon. Under finner du lenke til nedlastning av noen eksempler på slike applikasjoner.

Dette er applikasjoner som kan være produsert av selskaper eller foreninger, og det kan derfor være at noen tar betalt for tjenestene.

Nyttige lenker

Til Apple-produkter (App Store)

Til Android-telefoner (Google Play)

Aktuelle artikler