Tilskudd, stipender og priser

Kommunen deler hvert år ut midler, støtteordninger og priser til idrett, kultur, frivillige lag og foreninger. Her finner du informasjon om mulighetene, de ulike søknadsfristene og skjema for å søke.

I tillegg deler kommunen ut stipender og priser til både privatpersoner, lag og foreninger innen idrett og kultur.

Støtteordninger

Kulturmidler

Frivillige lag og foreninger i kommunen kan søke om penger til ulike formål.

Det kan for eksempel være til idrettsaktivitet, drift av anlegg, støtte til strømutgifter for lysløyper, drift av grendelag og samfunnshus eller til aktiviteter for barn og unge.

Årlig sum og hvordan pengene fordeles endres fra år til år ut fra hvor mange søknader som kommer inn og budsjett. 

Merk at det ikke øker sjansen for tildeling å søke i alle kategorier. Det oppfordres derfor til å kun søke i kategorier som er aktuell for laget/foreningen.

Under finner du søknadsskjema for de ulike kategoriene, og retningslinjer for søknad.

Tilskudd til større kulturarrangementer

Om tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler

Kulturmidler

Søknader kan leveres fra 1. mars. Søknadsfrist er 1. april.

Her kan du lese kommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler (PDF, 55 kB).

Kultur- og idrettsstipend for unge utøvere

Dette stipendet skal gi unge talentfulle utøverne som konkurrerer på et høyt nivå muligheten til å videreutvikle seg innen sitt område. 

Både enkeltpersoner og grupper kan søke om kulturstipend. Grupper kan ikke søke om idrettsstipend. 

Ordningen er for unge mellom 14 og 26 år som er bosatt i Senja kommune. Også pendlere kan søke.

Pengene kan brukes til utstyr, studie/arbeid.

Søknadsfrist er 1. april.

BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre (BUK) deler ut 130.000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge.

Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet.

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gjennom kommunen kan lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet søke om penger, såkalte spillemidler, til bygging og rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg.

Anlegget det søkes om penger til må være registrert i Anleggsregisteret og være en del av kommunens plan. Søknaden leveres gjennom Anleggsregisteret før den først behandles av kommunen, og deretter sendes videre til fylkeskommunen og Kulturdepartementet. Spillemidler kan ikke brukes til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

Søknadsfrist til kommunen: 1. oktober.

Tilskudd til lokale kulturarenaer/kulturbygg 

Gjennom spillemiddel-ordningen deles det også ut penger til bygging og rehabilitering av lokale kulturarenaer. Det kan for eksempel være samfunnshus, grendehus, flerbrukslokaler, museer og konsertsaler.

Pengene kan ikke brukes til vedlikehold og drift av byggene. Det er fylkeskommunen som deler ut penger, men søknaden leveres via Anleggsregisteret før den går til kommunen, så fylkeskommunen. 

Søknadsfrist til kommunen: 1. oktober.

Prisutdelinger

Kulturprisen

Deles årlig ut til personer eller foreninger, som fortjener å hedres for sin innsats innen kultur i Senja kommune.

Forslag til kandidater må sendes før 1. november.

Send forslag til kandidat for Kulturprisen her, eller til Senja kommune, Kultur og idrett, postboks 602, 9306 Finnsnes.