Barn og unges kommunestyre

Medlemmene for barn og unges kommunestyre velges for et skoleår av gangen i Senja kommune. Det velges fra elevrådene på barne- og ungdomsskolene i kommunen, og de videregående skolene. 

Barn og unges kommunestyre 2023-2024.

Hva skjer i møtene

Barn- og unges kommunestyre (BUK) møtes to ganger i året.  

Medlemmene velger selv hvilke saker de vil ta opp og diskutere, og som følges opp av ordfører og rådmann. Det kan for eksempel være saker om skole, helse, transport og miljø. 

Leder for Ungdomsrådet er varaordfører i BUK.

Kommunens ordfører, rådmann og andre ansatte i kommunens administrasjon er tilstede på møtene i BUK. 

Det er kun medlemmer i BUK som har stemmerett.  Ordfører og rådmann er der for å lytte og sørge for at ungdommenes meninger tas med videre til politikerne og administrasjonen i kommunen.

Her finner du vedtekter for organisering av barn- og unges kommunestyre (BUK) og ungdomsrådet (PDF, 230 kB) i Senja kommune, vedtatt i Fellesnemd 16.10.2019 sak 55/19.

Penger fra BUK-fondet

Det stilles årlig en sum til rådighet fra kommunen, som Barn- og unges kommunestyre (BUK) har råderett over i samsvar med intensjonen med denne ordningen for aktivitet for og med barn og unge. 

Lag, foreninger og folk med gode ideer til aktiviteter for barn og unge, kan søke om penger fra fondet.

Det legges ut informasjon på kommunens side for kunngjøringer, når du kan søkes om penger fra BUK-fondet

Krav for å søke

  • At tiltak eller prosjektet ikke bare er for barn og unge, men også med barn og unge.
  • En beskrivelse av hva pengene skal brukes til
  • Et budsjett
  • Pengene skal ikke gå til vanlig drift av tilbud
  • At aktiviteten er rusfri
  • Du trenger ikke være voksen for å søke, men en person over 18 år må stå ansvarlig for bruken av pengene.

Medlemmer i Barn og unges kommunestyre 2023-24

Her  finner du oversikt over medlemmer (PDF, 100 kB) i Barn og unges kommunestyre.

Nyttige informasjonslenker