Senja kommune

Topp teknisk røntgenutstyr i Senja

Topp teknisk røntgenutstyr i Senja

Innbyggerne i Senja og Midt-Tromsregionen, har et unikt helsetilbud med rundt 26  tjenester ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes

Tjenestene ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) på Finnsnes leveres av faglig dyktig helsepersonell, og er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Senja kommune.

UNN har ansvar for fødestue, røntgentjenester, dialyse, geriatri, rehabilitering, lysbehandling og nevrologi. 

Fv. Siv Bjørkli, behandlings- og rehabiliteringsavdelingen og Anne-Marthe Nikolaisen, Malin Birkestrand og Lill Tove Jakobsen, røntgenavdelingen. Bak fv. Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt samt Per Henrik Jensen og Elisabeth Skogheim, Senjalegen Finnsnes. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

- Med økt digitalisering og ny teknologi, er trenden desentralisering, sier Evy Norby, virksomhetsleder for Distriktsmedisinsk senter, Senja kommune.

Tilbudet gir økt pasientsikkerhet og trygghet for hele Midt-Troms, gjennom faglig kompetanse, kortere behandlingstid og reisevei, og er samfunnsøkonomisk svært smart, poengterer hun.

- Samarbeidet med UNN har vi hatt de siste 40 år, forteller Evy Nordby. Dette er et viktig tilbud for innbyggerne både i Midt-Tromsregionen og i Senja.

Vi er svært fornøyde med samarbeidet med UNN, og ønsker å forsterke og utvikle tjenestene videre, sier virksomhetslederen.

Viktig røntgentjeneste for pasientene

Nylig investerte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i splitter nytt teknisk røntgenutstyr, og det ble gjennomført viktige fasilitets- og miljømessige forbedringer for både pasienter og ansatte i regi av kommunen.

Røntgenavdelingen utfører røntgen thorax, skjelettundersøkelser og CT. 

Lill Tove Jakobsen, avdelingsradiograf ved røntgenavdelingen, Distriktsmedisinsk senter, viser oss CT røntgenmaskinen - viktig for mange når det trengs.

- I de rundt tre månedene røntgenavdelingen var stengt på grunn av installering av nytt teknisk utstyr og renovering, fikk vi konstatert av både pasienter og ansatte ved behandlings- og rehabiliteringsavdelingen, legevakt og andre helsetjenester i kommunen, hvor viktig tilbudet faktisk er, forteller Lill Tove Jakobsen, avdelingsradiograf ved røntgenavdelingen.

Pasientene er kjempefornøyde med at vi er åpnet igjen, og slipper blant annet ventetid og belastende reise til Tromsø eller Harstad, smiler hun.

Det tas rundt 6 000 undersøkelser og 1 500 CT-røntgenbilder, hvert år.