Vegetasjon som ødelegger sikten

Vi har fått melding om nestenulykker i forbindelse med dårlig sikt mellom gangvei, grøfter og avkjøringsvei, på enkelte steder i kommunen. 

Årsaken er vegetasjon, som ødelegger sikten for både myke trafikanter og kjørende.

Dette gjør vi noe med utover sommeren, men vi trenger også hjelp fra deg som innbygger.

Det er viktig å påpeke at fjerning av vegetasjon på privat eiendom som hindrer god sikt for myke trafikanter og kjørende, er grunneiers ansvar. Mer om klipp av hekker, busker og tre på privat eiendom.

Hvem gjør hva

Senja er en langstrakt kommune å dekke. 

For private veier og eiendommer er det huseier, veilag – flere med bruksrett til felles adkomst til eiendommer – eller den som leier eiendom/gården – for eksempel forpakter eller fester – som har ansvar for drift og vedlikehold.

Kommunen har ansvar for å rydde vegetasjon langs kommunale veier, blant annet ved hjelp av kantslått.

Noe vedlikehold gjøres av kommunens egne tjenester for infrastruktur, mens noe arbeid også gjøres av entreprenører etter avtaler med kommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier, mens Statens vegvesen har ansvar for riks- og stamveier/europaveier.