Veteranplanen 2023-2027

Senja kommune har utarbeidet en kommunal handlingsplan for anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging av våre veteraner og deres familier. Her får du som veteranen oversikt over nødvendig informasjon på ett sted. 

- Som ordfører i Senja vil jeg framheve alle kommunens veteraner, og takke for innsatsen dere alle har lagt ned for Norge, for å sikre fred, frihet og demokrati. Dette være seg innenfor landets grenser, så vel som i utlandet, så vel i fredstid som i krigstid, sier Geir-Inge Sivertsen.

Oppfølging og ivaretakelse

Denne handlingsplanen er hjemlet i St.meld. nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran», samt regjeringens handlingsplan (2011–2013) og Regjeringens oppfølgingsplan (2014), som konkluderte med at «det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste. 

Har du innspill eller spørsmål, send oss en e-post til veteran@senja.kommune.no.

Kommunene er der oppfordret til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. 

Veteranplanen er Senja kommune (PDF, 572 kB) sitt svar på denne oppfordringen. 

Veterandagen 8. mai

Regjeringen besluttet å innføre Veterandagen i 2010,  på 8. mai hvert år.

Veterandagen skal være en norsk merkedag for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. 

På samme måte er altså Senja kommunes Veteranplan, en anerkjennelse av oppmerksomhet, takknemlighet og respekt for den innsatsen som er gjort på vegne av Norge i fredens tjeneste. 

Senja kommune tar med dette et særskilt ansvar, for at også kommunen har en naturlig oppfølging av våre veteraner. 

Mange som har bodd- eller bor i Senja kommune, har deltatt i disse operasjonene. Her fra markering av Veterandagen 8. mai.

Fred, frihet og stabilitet

Den 8. mai 1945 vil for alltid være en dato som står som en av de viktigste i norsk historie. 

Etter fem år med konflikt og krig, seiret de allierte da den tyske hæren overga seg, og 2. verdenskrig var over. 

Det har etter 1945 vært omfattende norsk militær deltagelse, beordret av norske myndigheter, i militære operasjoner utenfor Norges grenser. 

Mange av operasjonene, særlig før slutten på den kalde krigen, gjelder deltagelse i FNs fredsbevarende styrker. 

Veteranplanen er en anerkjennelse av at Senja kommune har et ansvar, for oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner. 

Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune

Etter den kalde krigen, omfatter norsk deltagelse i utenlandsoperasjoner også militære operasjoner foretatt av NATO, EU, eller i koalisjoner ledet av USA. 

Uansett om dette gjelder operasjoner i Midtøsten, i Afghanistan, Afrika, Libanon eller på Balkan for å nevne noen, så er fellesnevneren at kampen har stått for fred, frihet og stabilitet for medmennesker som bor i disse områdene. 

Takk for innsatsen!

Mange som har bodd- eller bor i Senja kommune har deltatt i disse operasjonene. 

Også de som har gjort sin militære tjeneste i Norge i fredstid, har hver på sin måte en anerkjennelse og ære for at man har sikret frihet og stabilitet i omskiftelige politiske omgivelser i verden rundt oss. 

- Som ordfører i Senja vil jeg derfor framheve alle kommunens veteraner, og takke for innsatsen dere alle har lagt ned for Norge, for å sikre fred, frihet og demokrati. Dette være seg innenfor landets grenser, så vel som i utlandet, så vel i fredstid som i krigstid, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som har bidratt til at Veteranplanen er utarbeidet.

Kontaktpersoner