Vi lanserer mobbeknapp for å gjøre det enklere å melde fra om mobbing

Vi lanserer mobbeknapp for å gjøre det enklere å melde fra om mobbing

Det kan være vanskelig å si fra om mobbing. Med nye "mobbeknapper" på kommunens nettside ønsker man å gjøre det enklere å melde fra hvis skolemiljøet ikke kjennes trygt og godt.  

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing. For å få til dette, er det viktig at skolene får vite om elever som ikke opplever skolemiljøet som utrygt.

Det beste er om man tar kontakt med lærer, rektor eller andre på skolen, men det kan noen ganger være vanskelig. Politikerne i Senja kommunestyre har derfor bestemt at det på kommunens nettsider opprettes mobbeknapper for enklere varsling. 

Slik fungerer mobbeknappene

Mobbeknapper for hver skole er nå oppretta på kommunen nettside. De finner man ved å trykke på knappen "Skole", og deretter knappen "Meld fra om mobbing". Inne på denne siden kan du velge hvilken skole det gjelder, fylle ut et skjema, og sende det inn. Opplysningene sendes bare til rektor på skolen. Rektor har ei uke på seg til å kontakte den som varsler og se på saken. 

Hvis man ikke vil bruke mobbeknappene på nettsiden til å si fra om mobbing kan man også si fra til lærer eller andre voksne på skolen. 

Trykk på denne lenken for å komme til nettsiden med mobbeknapper for kommunale skoler i Senja kommune.