Meld fra om mobbing!

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing.  Melding om mobbing kan du gjøre på flere nivåer. I tillegg har vi et mobbeombud som du kan snakke med om dine opplevelser, og som har taushetsplikt.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing. Om du eller noen du kjenner opplever mobbing, kan du varsle om det til skolen. Vi skal hjelpe til å forhindre at det skjer.

Vi tar alle meldinger om mobbing på alvor. 

Det er tre nivåer for å melde i fra om mobbing. Om du ikke får respons på nivå 1, går du videre til nivå 2 eller 3:

  1. Direkte til skolen det gjelder
  2. Beredskapsteamet mot mobbing
  3. Statsforvalteren

Nivå 1 – Direkte til skolen det gjelder

  • Her finner du kontaktinfo til den enkelte skole. Finn skolen det gjelder og klikk på e-post direkte til rektor.
  • Skriv tittel Melding om mobbing, og hva det gjelder med din kontaktinfo, og send.
  • Når du trykker "send" sendes det beskjed på e-post til rektor på skolen, som har en uke på seg til å kontakte deg og hjelpe med saken.
  • Informasjonen du sender er trygg. Om du ikke vil gi beskjed på nett, kan du ta kontakt direkte via rektors telefon.

Nivå 2 – Kontakt Beredskapsteamet mot mobbing

Vårt beredskapsteam mot mobbing i Senjaskolene er et kommunalt tverrfaglig team, som skal bistå offentlige og private skoler og barnehager i arbeidet skolen eller barnehagen har med komplekse og alvorlige mobbesaker som involverer elever og barn. 

Vi har et informasjonshefte om beredskapsteamet mot mobbing i Senjaskolene, som kan være nyttig å lese.

Kontaktpersoner for å melde inn til beredskapsteamet:

  • Carina Borch, sektorleder skole, Senja kommune mobil eller e-post.
  • Tim Uteng, rådgiver skole, Senja kommune, mobil eller e-post.

Nivå 3 – Meld fra til Statsforvalteren

Om skolen eller beredskapsteamet bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken eller du opplever at de ikke gjør nok, kan du kontakte Statsforvalteren.

Statsforvalteren passer på at skolene i Troms og Finnmark tar mobbing på alvor. Det samme gjelder om du føler at skolen ikke hører på deg.

Statsforvalterens jobb er å finne ut om skolen har gjort jobben sin, og bestemmer hva skolen skal gjøre videre for at du eller den det gjelder får en trygg og god hverdag.

Mobbeombudet i Troms og Finnmark

Mobbeombudet i Troms og Finnmark skal passe på at alle elever i barnehage, skole og videregående opplæring har et godt miljø.

Mobbeombudet er personer som kan snakke med deg om dine opplevelser, og som har taushetsplikt. Det vil si at de ikke sier det videre og ikke gjør noe med det du forteller, om du ikke ønsker det.

Også personer som jobber med barn og unge kan kontakte mobbeombudet for veiledning. I tillegg kan mobbeombudet ha kurs og temakvelder. 

Kontakt mobbeombudet i Troms og Finnmark, her,

Nyttige informasjonslenker