Leilighet til salgs for eldre eller funksjonshemmede - Frist 4. april

Leilighet for eldre, funksjonshemmede eller kronisk syke, kommer for salg . Meld gjerne din interesse til Tildelingsenheten i Senja kommune.

For funksjonshemmede og eldre

Leilighetene i Karoliushaugen borettslag, skal primært tilgodeses funksjonshemmede og eldres boligbehov i Senja kommune. 

Personer som på grunn av alder, kronisk sykdom eller funksjonshemming, kan bli andelseiere i borettslaget.

Det er andelseierne i borettslaget og deretter de som utpekes av Senja kommune, som har forkjøpsrett. 

Når leiligheten i Karoliushaugen borettslag i Sjøgata på Finnsnes snart kommer for salg, har Senja kommune mulighet til å utpeke interessenter med forkjøpsrett.

Tildelingsenheten

Søknadsskjema- og frist

Ved interesse må skriftlig søknad sendes til følgende adresse: Senja kommune v/Tildelingsenheten, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller du kan også melde din interesse eller søke, her via elektronisk skjema

Søknader tas imot fortløpende. Frist for å melde interesse er innen torsdag 04.04.2024

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kan du ringe Tildelingsenheten på telefon 77 88 31 20.