Om kommunen

Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Senja kommune er en nasjonalparkkommune med i underkant av 15 000 innbyggere, og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. 

Vi opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. 

Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. 

Kompetanse og trepartssamarbeid

Hver og en av oss har ansvar for kommunens samfunnsoppdrag, og er oppmerksomme på vår betydning for brukernes opplevelse i møte med kommunen. 

Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Senja kommune yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav.

Kommunens samfunnsoppdrag

Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. 

Hver og en av oss har ansvar for kommunens samfunnsoppdrag, og er oppmerksomme på vår betydning for brukernes opplevelse i møte med kommunen. 

Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. 

Les gjerne kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, som forteller om vår strategi, mål, visjon og verdier.

Mål om å bli bedre

Mer om oss

Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier på FacebookInstagram, Linkedin og YouTube.

Nyttige informasjonslenker