Senja ønsker flyktningene velkommen

Senja ønsker flyktningene velkommen

En del av introprogrammet for flyktninger ved Senter for læring og integrering i Senja kommune, er informasjon om det norske demokratiske systemet.

Alle nyankomne flyktninger, går gjennom ulike tema hvor de blant annet skal lære om norsk samfunnsliv, politisk liv og offentlige strukturer i Norge.

Denne uken har ordføreren og rådhuset i Senja kommune hatt besøk av 73 flyktninger fra både Sørreisa og Senja, sammen med 8 tolker fra senteret. De kommer fra Kongo, Syria, Afghanistan, Somalia, Eritrea og Ukraina.

Kari H. Slaattelid Alle samlet inkludert dyktige ansatte/tolker fra Senter for læring og integrering (stående bakerst) og ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen (4. rad, ytterst til høyre).

Besøket på Rådhuset kommer rett i forkant av en planlagt bransjedag for flyktningene kommende uke i Kunnskapsparken, hvor både fiskeri og reiseliv er representert.

- Jeg vil understreke betydningen av å ta godt imot flyktningene i kommunen vår, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Og dette er en god anledning til å gi de et innblikk i kommunen vår og hvordan lokaldemokratiet fungerer.