Vil du være representant for mindreårig asylsøker?

Vil du være representant for mindreårig asylsøker?

På bakgrunn av den pågående situasjonen i Ukraina, forventer vi at antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge vil øke. En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som søker beskyttelse, og som ikke har med seg foreldre eller andre med foreldreansvar. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har som lokal vergemålsmyndighet, ansvar for blant annet rekruttering, opplæring, veiledning og tilsyn med representantene i fylket.

Hva er en representant?

En representant er en voksen person, som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge, samt i asylprosessen.

Representanten har ikke den daglige omsorgen for den mindreårige, men skal påse at omsorgsbehovet blir ivaretatt.

Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere, ber vi om at du kontakter Statsforvalteren i Troms og Finnmark på tlf. 78 95 03 00.

Informasjon om representantordningen - Statsforvalteren

For mer informasjon om representantordningen - Vergemål

Aurora omsorg leier og drifter mottaket

UDI har inngått kontrakt med Aurora omsorg, om drift av 25 mottaksplasser for enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina.

Selskapet har i dialog med Senja kommune inngått en intensjonsavtale om å leie Heimly på Finnsnes, som har vært brukt som asylmottak tidligere.

Leder for mottaket, Helena Holmen, prioriterer å oppgradere bygget innvendig, slik at de får på plass den standarden de mener er forsvarlig. Mottaket vil være i drift fra 9. mai og ha 12-15 ansatte.

- Det er positivt at Senja kommune også her kan bidra i forbindelse med den tragiske situasjonen i Ukraina, sier Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune. 

Vi skal bistå og yte de tjenestene som er nødvendig for ungdommene som kommer til mottaket, med introduksjonsprogram, helsetjenester og skolegang, sier han.