Partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg

Partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg

Møteplan, sakspapirer og protokoller for Partssammensatt utvalg og Arbeidsmiljøutvalget i Senja kommune finner du i vår møtekalender i lenkene under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter.

Møtekalender - Arbeidsmiljøutvalg

Møtekalender - Partssammensatt utvalg

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering