KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møteplan, sakspapirer og protokoller for rådet finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådets faste medlemmer

Leder: Hans Wiggo Takøy – hanstakoy@gmail.com

Barbro Yvonne Johnsen – byvjoh@gmail.com

Oscar Nergård – oscarnr33@gmail.com

Mona Rognmo Jakobsen – mona@mitras.no

Eidun Janne Rita Kjærvik –  eidunjr@gmail.com 

Kjell Harald Solstad – kh-solst@online.no

Svein Gunnar Jensen – sgunnjen@online.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering