Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret. Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et organ i Senja kommune.

Rådets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter og delegeringsreglementet, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune.

Møteplan, sakspapirer og kontaktinformasjon

Møteplan, sakspapirer og protokoller finner du i vår møtekalender for Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Møteplan settes i første møte 18. januar 2024.

For å få opp dokumenter, velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Hvem er medlemmer i rådet

Hvordan finne medlemmene i rådet. En liten bruksanvisning:

En liten bruksanvisning:

  • Klikk på politisk møtekalender så du kommer til forsiden i Elements og velg utvalg
  • På venstre side står det Utvalg, klikk og få fram rullegardinen og velg ønsket råd
  • Rett under tittelen kan du enten velge fanen Kalender eller Medlemmer
  • Klikk på Medlemmer-fanen.