Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for samfunnsutvikling

Møteplan, sakspapirer og protokoller for utvalget finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalgets faste medlemmer

Leder: Torkel Johnsen (fristilt medlem/ uavhengig representant) – torkel.johnsen@senja.kommune.no

Nestleder: Roy Willy Hansen (Sp) – roy.willy.hansen@senja.kommune.no

Ole-Roger Storås (Ap) – ole.roger.storas@senja.kommune.no

Trond Abelsen (Ap) – trond.abelsen@senja.kommune.no

Åsta Sortland (Ap) – Asta.Sortland@senja.kommune.no

Christine Simonsen (H) – christine.johansen@senja.kommune.no

Louis S. Edvardsen (H) – louis.edvardsen@senja.kommune.no

Anders Killie Solli (Sp) –  anders.killie.solli@senja.kommune.no

Grete Pedersen (Sp) – grete.nanny.pedersen@senja.kommune.no

Tor A. Aune (Senjalista) – tor.atle.aune@senja.kommune.no

Hilde Lisbeth Strand (MDG) – hilde.lisbeth.strand@senja.kommune.no

Utvalgets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering