Utvalg for vilt og utmark

Møteplan, sakspapirer og protokoller for utvalget finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Utvalg for vilt og utmark

Utvalgets faste medlemmer

Leder: Ole Birger Killie – olebirgerkillie64@gmail.com

Nestleder: Jan Oddvar Eriksen – jao-e@frisurf.no

Solvar Nordheim – solvar@ettersok.info

Eli Pedersen – eli@skagisenja.no

Eli-Ann Andreassen Jensen – eliannje@hotmail.com

Ann-Eva Isaksen –  

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering