Utvalg for vilt og utmark

For å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til utvalg. Her får du mer informasjon om Utvalg for vilt og utmark. 

Utvalgets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter og delegeringsreglementet, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune.

Møteplan, sakspapirer og kontaktinformasjon

Møteplan, sakspapirer og protokoller finner du i vår møtekalender for Utvalg for vilt og utmark

For å få opp dokumenter, velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Hvem er medlemmer i utvalget

Hvordan finne medlemmene i rådet. En liten bruksanvisning:

En liten bruksanvisning:

  • Klikk på politisk møtekalender på forsiden så du kommer til Elements og velg utvalg
  • På venstre side står det Utvalg, klikk og få fram rullegardinen og velg Utvalg for vilt og utmark 
  • Rett under tittelen kan du enten velge fanen Kalender eller Medlemmer
  • Klikk på Medlemmer-fanen