KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Senja formannskap

Senja formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Det er ordfører som leder formannskapet. 

Formannskapet innstiller i saker til kommunestyret, om ikke myndighet til det er lagt til andre organ. Det vil si at de kommer med en anbefaling for kommunestyrets vedtak i saken. Formannskapet har også vedtaksmyndighet i alle saker der det ikke er tildelt andre. 

Formannskapets møteplan og sakspapirer finner du i vår møtekalender

På grunn av koronasituasjonen ble formannskapsmøtet den 31.03.2020 avholdt som videomøte. Du kan se videoen ved å trykke på denne lenken

Formannskapets faste medlemmer

Leder: Tom-Rune Eliseussen (Sp) – tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Nestleder: Geir-Inge Sivertsen (H) – geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Arnold Nilsen (Ap) – arnold.paul.nilsen@gmail.com

Herbjørg Valvåg (SV) – herbjorg@valvag.no

Jon Kvistad (Senjalista) – jon@kvistad.no

Nina Frantzen (H) – Nina.Frantzen@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan (FrP) – li-hauga@online.no

Marit Stubberud Hanssen (Ap) – maritshanssen@hotmail.com

Nicklas Johansen (Ap) –  nicklas.johansen@senja.kommune.no

Anne Grete Normann (Sp) – anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Alapnes (Sp) – Roy.Alapnes@senja.kommune.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering