Senja formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Det er ordfører som leder formannskapet. 

Formannskapet innstiller i saker til kommunestyret, om ikke myndighet til det er lagt til andre organ. Det vil si at de kommer med en anbefaling for kommunestyrets vedtak i saken. 

Formannskapet har også vedtaksmyndighet i alle saker der det ikke er tildelt andre. 

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune. 

Oversikt over formannskapsmøter

Møteplanen, sakspapirene og protokollene for Senja formannskap finner du i møtekalenderen vår

  • Bare klikk på lenken over. 
  • Velg datoen for møtet du er interessert i, så vil du se dokumentene. 
  • Vi legger ut dokumentene 10 dager før hvert møte.
  • Velg datoen for møtet du er interessert i, så vil du se dokumentene. 
  • Vi legger ut dokumentene 10 dager før hvert møte. 

Hvem er medlemmer i formannskapet

Vil du se hvem som er medlemmer i formannskapet, inkludert varamedlemmene og få kontaktinformasjonen deres

Da gjør du følgende:

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret.

Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen:

Se delegeringsreglementet for Senja kommune

Møteprotokoller fra møter i Senja formannskap før 2020

Protokoller fra møter holdt før sammenslåingen i 2020, er dessverre ikke mulig å vise i politisk møtekalender

Her er protokoll fra denne perioden:

Møteprotokoller før 2020
Tittel Publisert Type
Møteprotokoll - møte i Senja formannskap 19.11.2019

Møteprotokoll - møte i Senja formannskap 19.11.2019

22.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møteprotokoll - møte i Senja formannskap 19.11.2019.pdf