KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Senja formannskap

Senja formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Det er ordfører som leder formannskapet. 

Formannskapet innstiller i saker til kommunestyret, om ikke myndighet til det er lagt til andre organ. Det vil si at de kommer med en anbefaling for kommunestyrets vedtak i saken. Formannskapet har også vedtaksmyndighet i alle saker der det ikke er tildelt andre. 

Formannskapets møteplan og sakspapirer finner du i vår møtekalender

På grunn av koronasituasjonen ble formannskapsmøtet den 31.03.2020 avholdt som videomøte. Du kan se videoen ved å trykke på denne lenken

Formannskapets faste medlemmer

Leder: Tom-Rune Eliseussen (Sp) – tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Nestleder: Nina Frantzen (H) – nina.frantzen@senja.kommune.no

Arnold Nilsen (Ap) – arnold.paul.nilsen@gmail.com

Herbjørg Valvåg (SV) – herbjorg@valvag.no

Jon Kvistad (Senjalista) – jon@kvistad.no

Jan Fredrik Jenssen (H) – jan.fredrik.jenssen@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan (FrP) – li-hauga@online.no

Marit Stubberud Hanssen (Ap) – maritshanssen@hotmail.com

Nicklas Johansen (Ap) –  nicklas.johansen@senja.kommune.no

Anne Grete Normann (Sp) – anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Alapnes (Sp) – Roy.Alapnes@senja.kommune.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering