Senja formannskap

Senja formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Det er ordfører som leder formannskapet. 

Formannskapet innstiller i saker til kommunestyret, om ikke myndighet til det er lagt til andre organ. Det vil si at de kommer med en anbefaling for kommunestyrets vedtak i saken. Formannskapet har også vedtaksmyndighet i alle saker der det ikke er tildelt andre. 

Møteplan, sakspapirer og protokoller for formannskapet finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Senja formannskap

Formannskapets faste medlemmer

Leder: Tom-Rune Eliseussen (Sp) – tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Nestleder: Geir-Inge Sivertsen (H) – geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Arnold Nilsen (Ap) – arnold.nilsen@senja.kommune.no

Herbjørg Valvåg (SV) – Herbjorg.Valvag@senja.kommune.no

Jon Kvistad (Senjalista) – jon.kvistad@senja.kommune.no

Nina Frantzen (H) – Nina.Frantzen@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan (fristilt medlem/uavhengig representant) – line.miriam.haugan@senja.kommune.no

Marit Stubberud Hanssen (Ap) – marit.stubberud.hanssen@senja.kommune.no

Nicklas Simonsen (Ap) –  nicklas.johansen@senja.kommune.no

Anne Grete Normann (Sp) – anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Alapnes (Sp) – roy.alapnes@senja.kommune.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering

På grunn av koronasituasjonen ble formannskapsmøtet den 31.03.2020 avholdt som videomøte. Du kan se videoen ved å trykke på denne lenken