Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Senja formannskap

Senja formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Det er ordfører som leder formannskapet. 

Formannskapet innstiller i saker til kommunestyret, om ikke myndighet til det er lagt til andre organ. Det vil si at de kommer med en anbefaling for kommunestyrets vedtak i saken. Formannskapet har også vedtaksmyndighet i alle saker der det ikke er tildelt andre. 

Møteplan, sakspapirer og protokoller for formannskapet finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Senja formannskap

Formannskapets faste medlemmer

Leder: Tom-Rune Eliseussen (Sp) – tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Nestleder: Geir-Inge Sivertsen (H) – geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Arnold Nilsen (Ap) – arnold.nilsen@senja.kommune.no

Herbjørg Valvåg (SV) – Herbjorg.Valvag@senja.kommune.no

Jon Kvistad (Senjalista) – jon.kvistad@senja.kommune.no

Nina Frantzen (H) – Nina.Frantzen@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan (fristilt medlem/uavhengig representant) – line.miriam.haugan@senja.kommune.no

Marit Stubberud Hanssen (Ap) – marit.stubberud.hanssen@senja.kommune.no

Nicklas Simonsen (Ap) –  nicklas.johansen@senja.kommune.no

Anne Grete Normann (Sp) – anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Alapnes (Sp) – roy.alapnes@senja.kommune.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering

På grunn av koronasituasjonen ble formannskapsmøtet den 31.03.2020 avholdt som videomøte. Du kan se videoen ved å trykke på denne lenken