Dette er Senja kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Representantene velges av kommunens innbyggere hvert fjerde år. Senja kommunestyre har 45 medlemmer.  

Det er kommunestyret som gjør vedtak på vegne av kommunen, så lenge ikke annet er beslutta i lov eller vedtatt delegert til andre. 

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune. 

Møteplan, sakspapirer og protokoller for kommunestyret finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Senja kommunestyre

Kommunestyrets faste medlemmer 

Senja Arbeiderparti

Arnold Nilsen: arnold.nilsen@senja.kommune.no

Anne Kaja Knutsen: anne.kaja.knutsen@senja.kommune.no

Marit Stubberud Hanssen (gruppeleder): marit.stubberud.hanssen@senja.kommune.no

Aleksander Uteng: aleksander.uteng@senja.kommune.no

Ole-Roger Storås: ole.roger.storas@senja.kommune.no

June Pettersen: june.pettersen@senja.kommune.no

Astrid Kolbeinsen: astrid.kolbeinsen@senja.kommune.no

Trond Abelsen: trond.abelsen@senja.kommune.no

Tommy Sarnes: tommy.sarnes@senja.kommune.no

Sverre Pedersen: sverre.pedersen@senja.kommune.no

Jan Harald Jansen: jan.harald.jansen@senja.kommune.no

Martin Ness: martin.ness@senja.kommune.no

Einar Svendsby: einar.svendsby@senja.kommune.no

Senja Høyre

Geir-Inge Sivertsen: geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Jan Fredrik Jenssen: jan.fredrik.jenssen@senja.kommune.no

Christine Simonsen: christine.simonsen@senja.kommune.no

Nina Frantzen: nina.frantzen@senja.kommune.no

Rolf Bjørnar Tøllefsen: rolf.bjornar.tollefsen@senja.kommune.no 

Louis S. Edvardsen: louis.edvardsen@senja.kommune.no

Daniel Jensen: daniel.jensen@senja.kommune.no 

Beate Seljenes (gruppeleder): beate.seljenes@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan: line.miriam.haugan@senja.kommune.no

Senja FrP

Tonni Nylund (gruppeleder): tonni.nylund@senja.kommune.no

Senjalista

Elisabeth Rognli (gruppeleder): elisabeth.bjornhaug.rognli@senja.kommune.no

Grethe Sebulonsen: grethe.sebulonsen@senja.kommune.no

Jon Kvistad: jon.kvistad@senja.kommune.no

Tor A. Aune: tor.atle.aune@senja.kommune.no

Jostein Arild Hansen: jostein.arild.hansen@senja.kommune.no

Renate Leiknes: renate.cecilie.leiknes@senja.kommune.no

Miljøpartiet De Grønne

Hilde Lisbeth Strand (gruppeleder): hilde.lisbeth.strand@senja.kommune.no

Senja Senterparti

Bjørn Richard Pedersen (gruppeleder): bjorn.richard.pedersen@senja.kommune.no

Anders Killie Solli: anders.killie.solli@senja.kommune.no

Roy Willy Hansen: roy.willy.hansen@senja.kommune.no

Tom Rune Eliseussen: tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Regine Solli: Regine.Solli@senja.kommune.no

Wivi Jakobsen: wivi.jakobsen@senja.kommune.no

Grete Pedersen: grete.nanny.pedersen@senja.kommune.no

Roy Alapnes: roy.alapnes@senja.kommune.no

Gunnleif Alfredsen: gunnleif.alfredsen@senja.kommune.no

Sarah Hansen: sarah.johanne.hansen@senja.kommune.no

Lisa Grande:  lisa.grande@senja.kommune.no

Senja Sosialistisk Venstreparti

Herbjørg Valvåg (gruppeleder): Herbjorg.Valvag@senja.kommune.no

Gunn Knörr: Gunn.Knorr@senja.kommune.no

KrF

Per Inge Søreng (gruppeleder): per.inge.soreng@senja.kommune.no

Fristilt medlem/ uavhengig representant

Torkel Johnsen: torkel.johnsen@senja.kommune.no

Gruppeledere

Hvert parti i kommunestyret har gruppeledere. Av og til kan gruppelederne samles til møter utenfor ordinære og planlagte møter i kommunestyrene. Også gruppeledermøter er i utgangspunktet åpen for offentligheten. Innkallinger til møtene legges ut i kalenderen på kommunens nettside, og referater fra møtene finner du her: 

Kommunestyremøter før 2020

Før sammenslåingen 01.01.2020 ble det holdt to møter i Senja kommunestyre, hvor det ene ble holdt over to dager. Under finner du saksprotokoll med vedlegg fra kommunestyrets møter i 2019. 

  • Konstituerende kommunestyremøte, 30.10.2019
  • Kommunestyremøte, 11.12.2019.
  • Kommunestyremøte, 18.12.2019.