Senja kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Representantene velges av kommunens innbyggere hvert fjerde år. Fra høsten 2023 har Senja kommunestyre 31 medlemmer.  

Senja kommunestyre 2023–2027

Det er kommunestyret som gjør vedtak på vegne av kommunen, så lenge ikke annet er beslutta i lov eller vedtatt delegert til andre. 

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune. 

Oversikt over kommunestyremøter

Møteplanen, sakspapirene og protokollene for kommunestyret, finner du i møtekalenderen vår

  • Bare klikk på lenken over. 
  • Velg datoen for møtet du er interessert i, så vil du se dokumentene. 
  • Vi legger ut dokumentene 10 dager før hvert møte. 

Hvem er medlemmer i kommunestyret

Vil du se hvem som er medlemmer i kommunestyret, inkludert varamedlemmene og få kontaktinformasjonen deres

Da gjør du følgende:

Gruppeledere

Hvert parti i kommunestyret har gruppeledere. 

Av og til kan gruppelederne samles til møter utenfor ordinære og planlagte møter i kommunestyrene. 

Også gruppeledermøter er i utgangspunktet åpen for offentligheten. Innkallinger til møtene legges ut i politisk møtekalender.

Her finner du hvem som er gruppeledere.

Kommunestyremøter før 2020

Før sammenslåingen 01.01.2020, ble det avholdt to møter i Senja kommunestyre, hvor det ene over to dager.