KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Dette er Senja kommunestyre

Dette er Senja kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Representantene velges av kommunens innbyggere hvert fjerde år. Senja kommunestyre har 45 medlemmer.  

Det er kommunestyret som gjør vedtak på vegne av kommunen, så lenge ikke annet er beslutta i lov eller vedtatt delegert til andre. 

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune. 

Kommunestyrets møteplan og sakspapirer finner du i vår møtekalender 

Kommunestyrets faste medlemmer 

Senja Arbeiderparti

Arnold Nilsen: arnold.paul.nilsen@gmail.com

Anne Kaja Knutsen: anne.kaja.knutsen@senja.kommune.no

Nicklas Johansen: nicklas.johansen@senja.kommune.no

Astrid Kolbeinsen: astrid.kolbeinsen@lindbak.no

Trond Abelsen: tron-abe@online.no

Ole-Roger Storås: storaasoleroger@gmail.com

June Pettersen: pettersen.june.83@gmail.com

Aleksander Uteng: aleksander.uteng@gmail.com

Sverre Pedersen: sverre.andre.pedersen@senja.kommune.no

Tommy Sarnes: tommy@sarnes.no

Jan Harald Jansen: jan.harald.jansen@gmail.com

Marit Stubberud Hanssen (gruppeleder): maritshanssen@hotmail.com

Martin Ness: martin.ness54@gmail.com

Senja Høyre

Nina Frantzen (gruppeleder): nina.frantzen@senja.kommune.no

Jan Fredrik Jenssen: jan.fredrik.jenssen@senja.kommune.no

Christine Johansen: christine.johansen@berg.kommune.no

Louis S. Edvardsen: 90136676@online.no

Rolf Bjørnar Tøllefsen: rbt@senjen.no 

Sissel Haugslien: sisselhaugslien@gmail.com

Elin Byberg: elinbyberg@hotmail.com

Geir-Inge Sivertsen: geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Senja FrP

Line Miriam Haugan (gruppeleder): li-hauga@online.no

Tonni Nylund: tonni-n@online.no

Torkel Johnsen: torkel.johnsen@gmail.com

Senjalista

Elisabeth Rognli: elisabeth.b.rognli@gmail.com

Grete Sebulonsen (gruppeleder): gr-se@online.no

Jon Kvistad: jon@kvistad.no

Jostein Arild Hansen: jostein.arild.hansen@outlook.com

Tor A. Aune: tor.aune@lenviknett.no

Miljøpartiet De Grønne

Hilde Lisbeth Strand (gruppeleder): strand.hilde@icloud.com

Senja SP

Anders Killie Solli: anders.killie.solli@senja.kommune.no

Bjørn Richard Pedersen (gruppeleder): bjornrichard@hotmail.com

Anne Grete Normann: anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Willy Hansen: roy-w-h@online.no

Tom Rune Eliseussen: tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Regine Solli: regine_solli@hotmail.com

Wivi Jakobsen: wioe-j@online.no

Knut-Ole Rabbmo: knut.rabbmo@gmail.com

Grete Pedersen: grete.pedersen@nergard.no

Roy Alapnes: royalapnes@gmail.com

Gunnleif Alfredsen: senjatre@online.no

Senja SV

Herbjørg Valvåg (gruppeleder): herbjorg@valvag.no

Gunn Knörr: Gunn.Knorr@senja.kommune.no

KrF

Per Inge Søreng (gruppeleder): psoreng@online.no

Fristil medlem

Jasmin Agovic-Nordaas: ja.agovic@gmail.com

Gruppeledere

Hvert parti i kommunestyret har gruppeledere. Av og til kan gruppelederne samles til møter utenfor ordinære og planlagte møter i kommunestyrene. Også gruppeledermøter er i utgangspunktet åpen for offentligheten. Innkallinger til møtene legges ut i kalenderen på kommunens nettside, og referater fra møtene finner du her: 

Kommunestyremøter før 2020

Før sammenslåingen 01.01.2020 ble det holdt to møter i Senja kommunestyre, hvor det ene ble holdt over to dager. Under finner du saksprotokoll med vedlegg fra kommunestyrets møter i 2019. 

  • Konstituerende kommunestyremøte, 30.10.2019
  • Kommunestyremøte, 11.12.2019.
  • Kommunestyremøte, 18.12.2019.