Dette er Senja kommunestyre

Dette er Senja kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Representantene velges av kommunens innbyggere hvert fjerde år. Senja kommunestyre har 45 medlemmer.  

Det er kommunestyret som gjør vedtak på vegne av kommunen, så lenge ikke annet er beslutta i lov eller vedtatt delegert til andre. 

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune. 

Møteplan, sakspapirer og protokoller for kommunestyret finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Senja kommunestyre

Kommunestyrets faste medlemmer 

Senja Arbeiderparti

Marit Stubberud Hanssen (gruppeleder): marit.stubberud.hanssen@senja.kommune.no

Arnold Nilsen: arnold.nilsen@senja.kommune.no

Anne Kaja Knutsen: anne.kaja.knutsen@senja.kommune.no

Nicklas Simonsen: nicklas.johansen@senja.kommune.no

Astrid Kolbeinsen: Astrid.Kolbeinsen@senja.kommune.no

Trond Abelsen: trond.abelsen@senja.kommune.no

Ole-Roger Storås: ole.roger.storas@senja.kommune.no

Einar Svendsby: einar.svendsby@senja.kommune.no

Aleksander Uteng: aleksander.uteng@senja.kommune.no

Sverre Pedersen: Sverre.Pedersen@senja.kommune.no

Tommy Sarnes: tommy.sarnes@senja.kommune.no

Jan Harald Jansen: jan.harald.jansen@senja.kommune.no

Martin Ness: martin.ness@senja.kommune.no

Senja Høyre

Nina Frantzen: Nina.Frantzen@senja.kommune.no

Jan Fredrik Jenssen: Jan.Fredrik.Jenssen@senja.kommune.no

Christine Simonsen: christine.johansen@senja.kommune.no

Louis S. Edvardsen: louis.edvardsen@senja.kommune.no

Rolf Bjørnar Tøllefsen: rolf.bjornar.tollefsen@senja.kommune.no 

Sissel Haugslien: sissel.haugslien@senja.kommune.no

Elin Byberg: elin.byberg@senja.kommune.no

Geir-Inge Sivertsen (gruppeleder): geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Senja FrP

Tonni Nylund (gruppeleder): tonni.nylund@senja.kommune.no

Senjalista

Grethe Sebulonsen (gruppeleder): grethe.sebulonsen@senja.komune.no

Elisabeth Rognli: elisabeth.bjornhaug.rognli@senja.kommune.no

Jon Kvistad: jon.kvistad@senja.kommune.no

Jostein Arild Hansen: jostein.arild.hansen@senja.kommune.no

Tor A. Aune: tor.atle.aune@senja.kommune.no

Miljøpartiet De Grønne

Hilde Lisbeth Strand (gruppeleder): hilde.lisbeth.strand@senja.kommune.no

Senja SP

Bjørn Richard Pedersen (gruppeleder): bjorn.richard.pedersen@senja.kommune.no

Anders Killie Solli: anders.killie.solli@senja.kommune.no

Anne Grete Normann: anne.grete.normann@senja.kommune.no

Roy Willy Hansen: roy.willy.hansen@senja.kommune.no

Tom Rune Eliseussen: tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Regine Solli: Regine.Solli@senja.kommune.no

Wivi Jakobsen: wivi.jakobsen@senja.kommune.no

Knut-Ole Rabbmo: knut.ole.rabbmo@senja.kommune.no

Grete Pedersen: grete.nanny.pedersen@senja.kommune.no

Roy Alapnes: roy.alapnes@senja.kommune.no

Gunnleif Alfredsen: gunnleif.alfredsen@senja.kommune.no

Senja SV

Herbjørg Valvåg (gruppeleder): Herbjorg.Valvag@senja.kommune.no

Gunn Knörr: Gunn.Knorr@senja.kommune.no

KrF

Per Inge Søreng (gruppeleder): per.inge.soreng@senja.kommune.no

Fristilt medlem/ uavhengig representant

Jasmin Agovic-Nordaas: jasmin.agovic.nordaas@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan: line.miriam.haugan@senja.kommune.no

Torkel Johnsen: torkel.johnsen@senja.kommune.no

Gruppeledere

Hvert parti i kommunestyret har gruppeledere. Av og til kan gruppelederne samles til møter utenfor ordinære og planlagte møter i kommunestyrene. Også gruppeledermøter er i utgangspunktet åpen for offentligheten. Innkallinger til møtene legges ut i kalenderen på kommunens nettside, og referater fra møtene finner du her: 

Kommunestyremøter før 2020

Før sammenslåingen 01.01.2020 ble det holdt to møter i Senja kommunestyre, hvor det ene ble holdt over to dager. Under finner du saksprotokoll med vedlegg fra kommunestyrets møter i 2019. 

  • Konstituerende kommunestyremøte, 30.10.2019
  • Kommunestyremøte, 11.12.2019.
  • Kommunestyremøte, 18.12.2019.