FERDIGSTILT - Storelva Vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget ble åpnet 13. september 2022. Bygget inneholder renseanlegg for drikkevann, og vannet kommer fra Leiknesdammen i område Finnsnes.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektets navn

 • Storelva Vannbehandlingsanlegg
 • Prosjektleder og kontakt: Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det er bygd et nytt bygg som inneholder renseanlegg for drikkevann. Vannet kommer fra Leiknesdammen.

Vannet føres videre i rør i bakken, gjennom sjøledninger i Gisundet til Teigan og over til Finnjord.

 • Mye av det rensede vannet benyttes av SalMars nye lakseslakteri InnovaNor, men utbygningen har tilrettelagt for en enklere fremtidig utvidelse av det kommunale forsyningsnettet i området Grasmyr-Silsand Nord. 
 • Metoden for rensing av vann er: partikkelfjerning i sandfiltre, videre gjennom 2 stk. 50 μm forfilter, membranfiltrering, vannglassdosering og UV-desinfeksjon.
 • Kapasiteten til renseanlegget er på 130 m3/time, eller 36 liter per sekund. Det er lagt ned 7 km med sjøledninger.
 • Det er 82 meters høydeforskjell mellom Leiknesdammen og renseanlegget.

Mandat

Lenvik kommunestyre ba 20.09.18 rådmannen i Lenvik kommune om å sette i gang prosjekter for infrastruktur som vei, vann og avløp, strøm og kai. Dette var i forbindelse med utviklingsprosjekt Klubben næringspark.

Mål

Vannbehandlingsanlegget øker forsyningssikkerheten og kapasitet på drikkevannsproduksjonen for befolkningen i Silsand og Finnsnes-området. Storelva Vannbehandlingsanlegg er reservevannforsyning for Finnsnes vannverk.

Varighet for prosjektet

 • Oppstart i tomta på Storelva februar 2021.
 • Overtakelse av bygning i januar og uteområder i august
 • Åpning 13. september 2022, med prøvedrift av anlegget frem til 27. november

Kostnader

Totale kostnader er 83 millioner kroner, fordelt på 55,8 millioner kroner for bygg og 27,3 millioner kroner for renseanlegg. Alle tall er eksklusiv merverdiavgift.

- Meget godt fornøyde

- Vi har hatt et godt samarbeide med grunneier og naboer, og takker for tålmodigheten i byggeprosjektet, sier prosjektleder Astrid Myrvang Hagen.

Senja kommune er fornøyd med entreprenør Bjørn Bygg AS som har vært en meget profesjonell, holdt fremdriftsplanen og levert meget god kvalitet, fortsetter hun.

- Renseanlegget benytter det nyeste av teknologi både når det gjelder rensemetode og styringssystemer. Leverandøren av anlegget Inrigo AS har levert et moderne anlegg som nå er i prøvedrift, slår prosjektlederen fast. Vi er meget godt fornøyde med samarbeidet med Inrigo.

 • Entreprenører: Bjørn Bygg AS har levert bygget
 • Inrigo AS har levert renseanlegget
 • Prosjekterende: Norconsult AS
 • Byggeleder: Leiknes AS

Illustrasjon som viser beliggenheten for Storelva Vannbehandlingsanlegg, nye og eksisterende sjøledninger.