Framdrift ny Finnsnes barneskole

Høsten 2025 skal ny Finnsnes barneskole med flerbrukshall og klatrehall, stå klar.  Consto Nord starter riving av den gamle skolen i oktober/november.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Se framdriften på byggeplassen

Byggherre har montert byggekamera på byggeplassen, om du har lyst til å se hva som skjer. 

  • Det er ikke et webkamera med livebilder,  men tar bilder hvert 20. minutt. 
  • Selve gangveien er «bluret», slik at gående her ikke kan gjenkjennes. 

Se framdriften på byggekamera - Consto Nord 

Informerer alle berørte

-Det ligger an til oppstart av riving av den gamle skolen mot slutten av oktober eller begynnelsen av november, sier Knut Vidar Olsen, prosjektleder for ny Finnsnes barneskole, Senja kommune. 

Totalentreprenøren informerer Finnsnes ungdomsskole, Blomli barnehage og de nærmeste naboene av byggeplassen, om framdriftsplanen.

Consto orienterer blant annet om adkomstveier for publikum til/fra Finnsnes ungdomsskole og Blomli barnehage med parkeringsplass, sier prosjektlederen. 

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Tar hensyn til drift av skole og barnehage

I uke 42 vil det pågå inngjerding av byggeplass og etablering av brakkerigg inne på byggetomta.

Gangvei på sørsiden av Finnsnes barneskole vil da bli stengt, og kun benyttes som adkomst til byggeplass. 

Consto Nord vil prøve å få transportert materialer og utstyr utenom de mest hektiske periodene for barnehagen, og på den måten ta hensyn til bringing og henting av barn.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Framdriftsplan

Etter planen blir det oppstart grunnarbeider i månedsskiftet januar/februar 2024, når rivningsarbeidet skal være ferdig. 

I henhold til kontrakten skal ny-skolen stå ferdig senest 1. oktober 2025, og framdriftsplanen fram til februar 2024 er som følger:

  • Uke 41: Graving for etablering av brakkerigg 
  • Uke 42: Inngjerding av byggeplass og stenging av gangvei
  • Uke 42/43: Rivningsarbeider som gir økt trafikk til og fra byggeplassen  
  • Januar/februar 2024: Grunnarbeider starter. Både sprengnings- og meislearbeider vil pågå og noe støy må påberegnes. 
Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Informasjonslenker om prosjektet