Fullt hus på folkemøte om Dansesletta barnehage

Senja kommune har vedtatt å bygge et nytt barnehagebygg for Dansesletta Barnehage, som i dag er fordelt på to bygg - ett i Vangsvik og ett i Solli.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektledelsen med ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen i spissen, inviterte til folkemøte i Vangsvik samfunnshus i mars. 

Målet var å informere om det politiske vedtaket og prosjektet så langt, muligheter med det nye bygget og veien videre.

En engasjert ordfører innleder på folkemøtet om forprosjektet Dansesletta barnehage. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Den nye barnehagen er vedtatt plassert på gnr. 221, bnr. 266, som nabo til Vangsvik Samfunnshus og Vikstranda skole. 

Det var fullt hus på samfunnshuset i Vangsvik på folkemøtet 20. mars, om forprosjektet Dansesletta barnehage.

Folkemøtet ble annonsert på kommunens sosiale medier, i Folkebladet og informasjon ble sendt ut til politiske utvalg, skolen og barnehagene.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål og innspill fra de som hadde møte opp (PDF, 2 MB). Innspillene berørte i all hovedsak følgende områder:

  • Trafikkavvikling og sikkerhet
  • Hensyn til naboer
  • Sambruk med skolen
  • Utforming av den nye barnehagen
  • Brukermedvirkning (ansatte og foreldre)
  • Videre utvikling av Vangsvik (boligtomter)

I løpet av møtet kom det mange nyttige innspill, som tas med videre i prosessen.

Bygges ved siden av Vikstranda skole

Rune Hoholm, kommunalsjef for Oppvekst og kultur, redegjorde for dagens barnehage- og skolesituasjon, deriblant personalutfordringer.

Rune Hoholm, kommunalsjef Oppvekst og kultur.

Kommunalsjefen fortsatte med å informere om dimensjonering av barnehagen med 66 barnehageplasser, og hvilke muligheter som barnehagen vil få i det nye bygget.

Dette spesielt med tanke på lokaliseringen ved siden av Vikstranda skole, som barnehagen i dag har ett tett samarbeid med. 

Oppsummering og presentasjon om ny Dansesletta barnehage - Senja kommune (PDF, 2 MB)

Til politisk behandling 11. mai

Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder for Ny Dansesletta barnehage, informerte om det pågående forprosjekt, arbeidsmetode og foreløpige forslag til utenomhusplan, plassering av bygg og trafikkløsning.

Martin Dreyer Ingebrigtsen viser her tegninger for hvordan det vil se ut og orienterte om den foreløpige tidsplanen for prosjektet.

Prosjektet skal til politisk behandling i perioden 26. april og fram til kommunestyremøtet 11. mai.

Ved et vedtak om utbygging i kommunestyret, planlegges følgende:

  • Utlysning av konkurransegrunnlag for entreprisen i august 2023
  • Kontraktsinngåelse i oktober
  • Oppstart november
  • Ferdigstillelse 1. eller 2. kvartal 2025

Om forprosjekt Dansesletta barnehage - Senja kommune