Godt i gang med prosjektet nytt legekontor

I februar i år startet kommunen opp et skisseprosjekt, som utreder behovet for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kraft universitetshelsesenter i Tromsø – et legekontor som ble åpnet i 2020 med 5 leger og rundt 2 600 pasienter – fikk nylig besøk av representanter fra Senja kommune.

Fv. Malin Kvenseth, påtroppende avdelingsleder og jordmor, Kraft universitetshelsesenter, Janita M. Nyborg Andersen og Anette S. Gulbrandsen, Silsand legekontor, Senja kommune. Alle foto: Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder, Senja kommune

- For oss er det interessant å se hvilke løsninger andre nye legekontor har valgt, hvordan de har tenkt planløsning og arbeidsflyt, forteller Janita Nyborg Andersen, sykepleier, Silsand legekontor.

Hun deltar i prosjektet for nytt legekontor på Finnsnes.

Mer om nytt legekontor på Finnsnes - Senja kommune

Gir bedre grunnlag for planlegging

- Vi ønsker å dra nytte av de erfaringene de har gjort seg, både med planprosessen og resultatet slik de drifter i dag, sier Janita Nyborg Andersen.

Det gir oss bedre grunnlag for de mange små og store avgjørelsene vi må ta, når vi planlegger et nytt legesenter i Senja kommune, poengterer sykepleieren.

Det var et moderne legesenter de fikk se, med mange gode løsninger i lyse og fine lokaler tilpasset den unge brukergruppen de i hovedsak har. 

Venterom i universitetshelsesenteret med fotokunst på veggene.

- Utsmykning på veggene har også mye å si, med veldig fine bilder av Tromsønaturen tatt av lokale fotografer, sier Janita Nyborg Andersen.

Det skaper en forankring til området og var et blikkfang overalt i lokalene, smiler hun. 

Bygger overraskende litt for smått

- Det var kanskje ikke så overraskende, men vi så at det kanskje kan ha en tendens til å "gå litt igjen" i alle nye byggeprosjekter, at man underdimensjonerer – altså bygger litt for smått, sier Anette S. Gulbrandsen, avdelingsleder, Silsand legekontor.  

Kraft universitetshelsesenter i Tromsø har lange korridorer.

Kanskje skyldes det at det på forhånd er vanskelig å se for seg alle behovene, forklarer hun. Lagerplass, garderobeplass, toalettfasiliteter, pasientflyt i lokalene, etc.

Det er mange faktorer som skal tas hensyn til. 

Hva vil dere ta med dere videre i arbeidet med nytt legekontor på Finnsnes?

- Vi har mange tanker etter besøket, konstaterer hun.

Den viktigste erfaringen er kanskje at vi ikke må låse oss i én tanke.

Anette S. Gulbrandsen

- Det å tenke på hvordan rommene brukes i et legekontor, avstander imellom ulike rom/funksjoner og ta høyde for at behovene kan endre seg, framstår som viktig, avslutter hun.

Tomten hvor nytt legekontor skal plasseres.