Grunneiermøte om Ersfjordstranda friluftslivsområde

Senja kommune inviterer grunneiere og oppsittere i Ersfjord til orienteringsmøte og avklaringer 24. april, om erverv av eiendom for planlagt utvidelse av infrastruktur for friluftslivsområdet på Ersfjordstranda. Andre som har interesse og ønsker å møte, er også velkomne.

Utsnitt av områdeplan for utbyggingsområdet, som viser etablering av stoppelomme med midlertidig toalett og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Østengen & Bergo.

Fokus på møtet vil være orientering og dialog om:

  • Reguleringsplan for Ersfjordstranda, vedtatt 2018
  • Nedsatt hastighet og parkeringsregulering for FV 862 langs friluftslivsområdet
  • Planlagte utbygginger, fase 1 og fase 2
  • Eiendom og grunnerverv

Innspill og spørsmål fra deltakerne tas fortløpende i møtet.

For grunneiere blir det mulighet for samtale med Senja kommunes representanter om Ersfjordstranda friluftsområde, og evt. signering av dokumenter.

Plankart for Ersfjordstranda friluftsområde - Senja kommune (PDF, 693 kB)

Mer om prosjektet Utbygging av infrastruktur for Ersfjordstranda friluftslivsområde - Senja kommune

Her fra Ersfjordstranda med dagens parkeringsplass, toalett i form av "Gulldassen" og avfallskontainer. Foto: May-Heidi Øfstbø, Senja kommune.